با گروه BALRIUM   طی کل طول پروسه از زمان ارسال درخواست اقامت ترکیه و شهروندی ترکیه تا دریافت کارت شناسایی ترکیه و اجازه اقامت،  تمام مراحل به صورت شخصی و یا درصورت تمایل شما، با صدور وکالت نامه، توسط وکلای مجرب ما انجام و در تمام مراحل از خدمات مشاوره و حمایتی ما بهره مند  خواهید شد.
وکلای حرفه ای و با تجربه ما طی 90 روز اجازه اقامت شما را دریافت خواهند کرد.
طبق قوانین ترکیه، افراد خارجی که قصد اقامت بیش از زمان ویزای دریافتی و یا بیش از مجوز معافیت ویزا (90 روز برای ایرانیان) و یا بیش از 90 روز را دارند، باید از طریق سیستم ویزای الکترونیکی، اجازه اقامت متناسب با شرایط خود را ثبت کنند.
جهت جلوگیری از تداخل بین امور حقوقی ترکیه و امور حقوقی مربوط به قوانین حمایت بین الملل و جلوگیری از ضایل شدن حقوق انسانی، با هدف طراحی سیستمی شایسته  بر اساس قوانین حمایت بین الملل و اتباع خارجی، “اجازه اقامت”  به اجازه اقامت در مدت مشخص و در مکان مشخص، به اتباع خارجی داده میشود.
اتباع خارجی دارای اجازه کار، نیازی به دریافت اجازه اقامت نخواهند داشت.

مراحل مورد نیاز

شما به عنوان تبعه خارجی با همراه داشتن برگه قرارملاقات (راندوو) و قبض پرداخت شده، تا 15 روز نیازی به ویزا و همچنین نیازی به ورود-خروج از ترکیه نخواهد داشت.
درصورتی که بیش از 15 روز در ترکیه بمانید، با دریافت ویزای جدید قادر به ادامه اقامت خواهید بود.
درصورتی که یک یا چند شرط از شرایطی که طبق آن اجازه اقامت کوتاه مدت داده شده فاقد اعتبار بشود، و یا اثبات شود ویزای اعطا شده برای مقاصد دیگری به جز نوع ویزای اعطایی استفاده شده، برای فرد خاطی حکم خروج از کشور و یا ممانعت از ورود به ترکیه صادر خواهد شد. همچنین اگر زمان لازم خارج از ترکیه بودن فرد رعایت نشود، اقامت کوتاه مدت داده نخواهد شد و یا تمدید نخواهد شد.

دریافت شماره مالیاتی (از اداره مالیات) ●
ثبت آدرس محل اقامت (در اداره نفوس) ●
برگه های معتبر بیمه  اجباری  سلامت (از دفاتر بیمه) ●
عقد قولنامه محل سکونت جهت دریافت اقامت (بین تبعه خارجی و صاحبخانه) ●
جمع آوری برگه های مربوط به نوع اقامتی که قصد دریافت آن هست ●
تنظیم  قرار ملاقات به صورت آنلاین از اداره مهاجرت ترکیه (برای تبعه خارجی و یا وکیل او) ●
واریز هزینه مربوط به اقامت (به اداره مالیات) ●
حضور در قرارملاقات در اداره مهاجرت ترکیه (تبعه و وکیل) ●
ارائه اصل برگه ها به اداره مهاجرت (تبعه و یا وکیل او) ●
دریافت اجازه اقامت از دفتر والی و تحویل ازطریق پست ترکیه ●

لیست کشورهای بدون نیاز به ویزا

انواع اقامت کوتاه مدت

در ماده 31 الی 33 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی، مقررات اجازه اقامت کوتاه مدت تنظیم گردیده است.
همچنین در ماده 28 و 29 آئین نامه اجرائی قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی، مقررات اجازه اقامت کوتاه مدت تنظیم گردیده است.

اتباع خارجی دارای اموال غیر منقول در ترکیه (1-2 سال) ●
دارای ارتباطات تجاری و یا صاحبان مشاغل (1-2 سال) ●
اتباع خارجی فاقد شغل، با سرمایه گذاری به مبالغ تعیین شده، برای خود، همسر و فرزند زیر هجده سال (5 سال) ●
اتباع خارجی با اهداف توریستی و گردشگری (1-2 سال) ●
افرادی که برای طی دوره درمان، به شرط اینکه بیماری آنها تهدیدی برای سلامت عمومی جامعه نباشد قصد اقامت و طی درمان داشته باشند (1-2 سال) ●
افرادی که شرایط اقامت خویشاوندی (فامیلی) را از دست بدهند، به صورت کوتاه مدت قادر به دریافت اقامت کوتاه مدت هستند (1-2 سال) ●
افرادی که در دوره های آموزشی با اهداف خدماتی شرکت خواهند کرد (1-2 سال) ●
افرادی که در قالب برنامه های تبادل دانشجو قصد تحصیل دارند (1-2 سال) ●
افرادی که با اهداف تحقیقات علمی قصد اقامت دارند (1-2 سال) ●
افرادی که قصد شرکت در دوره های یادگیری زبان ترکی را دارند (1-2 سال) ●
افرادی که قصد شرکت در دوره های آموزشی، تحقیقاتی، کارآموزی در موسسات غیرانتفاعی را دارند (1-2 سال) ●
فارغ التحصیلان دوره های ارشد آموزشی، با ارائه درخواست تا حداکثر شش ماه از تاریخ فراغت از تحصیل (1-2 سال) ●
افرادی که توسط مقامات دادگستری و اداری درخواست و یا حکم آنها ایجاب کند در ترکیه اقامت داشته باشند (1-2 سال) ●
افراد دارای اقامت قبرس شمالی (5 سال) ●

اجازه اقامت خانوادگی

در ماده 34 الی 37 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی به شماره 6458، مقررات اجازه اقامت خانوادگی تنظیم گردیده است. همچنین در ماده 30 و 34 آئین نامه اجرائی قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی، مقررات اجازه اقامت خانوادگی تنظیم گردیده است.

اجازه اقامت دانشجویی

در ماده 38 الی 41 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی به شماره 6458، مقررات اجازه اقامت دانشجویی تنظیم گردیده است. همچنین در ماده 35 و 39 آئین نامه اجرائی قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی، مقررات اجازه اقامت دانشجویی تنظیم گردیده است.

اجازه اقامت بلند مدت

در ماده 42 الی 45 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی به شماره 6458، مقررات اجازه اقامت بلند مدت تنظیم گردیده است. همچنین در ماده 40 و 43 آئین نامه اجرائی قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی، مقررات اجازه اقامت بلند مدت تنظیم گردیده است.

اجازه اقامت بشر دوستانه

مقررات اجازه اقامت بشردوستانه در ماده 46 و 47 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی به شماره 458 تنظیم گردیده است. همچنین مقررات اجازه اقامت بشردوستانه در ماده 44 آئین نامه اجرایی قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی ذکر گردیده است.

اجازه اقامت قربانیان تجارت انسان

مقررات اجازه اقامت قربانیان تجارت انسان در ماده 48 و 49 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی به شماره 6458 تنظیم گردیده است. همچنین مقررات اجازه اقامت قربانیان تجارت انسان در ماده 45 و  46 آئین نامه اجرایی قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی ذکر گردیده است.

لطفا با دفتر ما تماس بگیرید، زیرا اسناد مورد نیاز از کشور به کشور، فرد به فرد متفاوت است  ( برای دیدن اطلاعات تماس با ما کلیک کنید)