با گروه BALRIUM   طی کل طول پروسه از زمان ارسال درخواست شهروندی ترکیه تا دریافت کارت شناسایی ترکیه  تمام مراحل به صورت شخصی و یا درصورت تمایل شما، با صدور وکالت نامه، توسط وکلای مجرب ما انجام و در تمام مراحل از خدمات مشاوره و حمایتی ما بهره مند  خواهید شد و از خدمات دریافت شهروندی ترکیه بهره مند خواهید شد.

دریافت شهروندی ترکیه از طریق خرید ملک به ارزش 250.000 دلار

با خرید ملک به ارزش 250 هزار دلار آمریکا و یا معادل آن هر نوع ارز خارجی و یا معادل آن، لیر ترکیه به شرط ممنوعیت فروش آن ملک تا 3 سال قادر به دریافت شهروندی ترکیه خواهید بود.
بر اساس تصمیم شماره 106 مندرج در روزنامه رسمی به تاریخ 19.9.2018 با ارائه سند خرید ملک به ارزش 250 هزار دلار و یا ثبت خرید در دفتر اسناد رسمی امکان دریافت شهروندی ترکیه به راههای دریافت شهروندی ترکیه اضافه شده و قادر به دریافت شهروندی ترکیه خواهید بود.
با خرید ملک به ارزش 250 هزار دلار آمریکا و یا معادل آن هر نوع ارز خارجی و یا معادل آن، لیر ترکیه به شرط ممنوعیت فروش آن ملک تا 3 سال ، شخص حقیقی تبعه خارجی و فرزندان زیر 18 سال و همسر رسمی او قادر به دریافت شهروندی ترکیه خواهند بود.

شرایط دریافت

ملک بعد از تاریخ 19.9.2018 باید خریداری شده باشد. ●
فروش ملک باید از طریق فروش سند و یا از طریق ثبت قولنامه فروش در دفتر اسناد رسمی انجام شود. ●
مبلغ 250 هزار دلار باید از طریق بانک به صاحب ملک پرداخت شود. ●
درخواست شهروندی ترکیه باید در وزارت شهرسازی و مسکن جمهوری ترکیه ( اداره کل زمین و کاداستر (اداره تاپو) ) ثبت شود. ●
ارزش 250 هزار دلاری ملک باید از طرف کارشناس رسمی املاک با گزارش رسمی بر اساس نرخهای سرمایه بازار تعیین شده باشد. ●
ارزش ملک بر اساس نسبت نرخ روز (تاریخ انتقال مالکیت و فروش)  دلار به لیر ترکیه محاسبه خواهد شد. ●
در سند ملک خریداری شده باید ثبت شود تا 3 سال امکان فروش آن وجود نخواهد داشت. ●
امور دریافت شهروندی در اداره نفوس، از طریق شخص تبعه خارجی حقیقی ، شخصاً باید انجام شود. ●

محدودیتهای قانونی مربوط به خرید ملک برای اتباع خارجی

هر شهروند خارجی میتواند تا مرز ۳۰ هکتار از اراضی جمهوری ترکیه را خریداری نماید. ●
ملک خریداری شده باید خارج از محدوده های نظامی و امنیتی باشد. این امر از طریق  وزارت شهرسازی و مسکن جمهوری ترکیه  توسط مقامات امنیتی و نظامی باید تایید شود. ●
شهروند خارجی میتواند تنها تا ۱۰ درصد از اراضی و املاک هر ناحیه/شهر را خریداری نماید. ●
محدودیت های قانونی در اموال املاک و مستغلات به نفع اشخاص حقوقی خارجی و افرادی که در کشور خودشان مطابق با قوانین خود تاسیس شده اند، اعمال نمی شود. ●
شهروندان خارجی و یا شخصیت های حقوقی ثبت شده در خارج از ترکیه میتوانند از مالکین و موسسات مالی (بانک) معتبر درخواست خرید اعتباری داشته باشند و قانون محدودیتی در این مورد ندارد. ●

مراحل انجام کار

ارائه درخواست به والی (استانداری) ●
آماده سازی فرم مالیاتی شماره 4 ●
گواهی مربوط به وزارت محیط زیست و شهرسازی ●
دریافت شماره مالیاتی ●
درخواست اجازه اقامت ●
درخواست شهروندی ترکیه در اداره نفوس ●
ملاقات و مصاحبه در دفتر اتاق تجاری و بازرگانی استانبول ●
تصمیم شورای بانکها ●
لطفا برای اطلاعات دقیق با دفتر ما تماس بگیرید

اخذ شهروندی ترکیه با سرمایه گذاری ثابت به میزان حداقل 500.000 دلار

با حداقل 500 هزار دلار سرمایه گذاری یا معادل آن هر ارز دیگر و یا معادل لیر ترکیه این مبلغ، با دریافت برگه ثبت شده توسط وزارت وزارت صنایع و فناوری ، امکان دریافت شهروندی ترکیه وجود دارد.

مراحل انجام کار

ارائه درخواست به والی (استانداری) ●
آماده سازی فرم مالیاتی شماره 4 ●
گواهی مربوط به وزارت صنایع و فناوری ●
دریافت شماره مالیاتی ●
درخواست اجازه اقامت ●
درخواست شهروندی ترکیه در اداره نفوس ●
ملاقات و مصاحبه در دفتر اتاق تجاری و بازرگانی استانبول ●
تصمیم شورای بانکها ●
لطفا برای اطلاعات دقیق با دفتر ما تماس بگیرید

اخذ شهروندی ترکیه با سرمایه گذاری ثابت به میزان حداقل 500.000 دلار

با حداقل 500 هزار یا معادل آن هر ارز دیگر و یا معادل لیر ترکیه این مبلغ، سپرده گذاری در بانک های مستقر در ترکیه، تایید شده توسط اداره نظارت و تنظیم بانکداری که چنین مبلغی به مدت سه سال در بانک نگهداری خواهد شد، با دریافت برگه از این اداره ، امکان دریافت شهروندی ترکیه وجود دارد.

مراحل انجام کار

ارائه درخواست به والی (استانداری) ●
آماده سازی فرم مالیاتی شماره 4 ●
گواهی سازگاری از اداره تنظیم و تنظیم بانکداری ●
دریافت شماره مالیاتی ●
درخواست اجازه اقامت ●
درخواست شهروندی ترکیه در اداره نفوس ●
ملاقات و مصاحبه در دفتر اتاق تجاری و بازرگانی استانبول ●
تصمیم شورای بانکها ●
لطفا برای اطلاعات دقیق با دفتر ما تماس بگیرید

اخذ شهروندی ترکیه با خرید اوراق قرضه دولتی به میزان حداقل 500.000

با حداقل 500 هزار یا معادل آن هر ارز دیگر و یا معادل لیر ترکیه این مبلغ، خرید اوراق قرضه دولتی ، اثبات شده توسط اداره خزانه داری با توجه به اینکه این اوراق به مدت 3 سال نباید واگذار شوند.، با دریافت برگه از این اداره ، امکان دریافت شهروندی ترکیه وجود دارد. دلار

مراحل انجام کار

ارائه درخواست به والی (استانداری) ●
آماده سازی فرم مالیاتی شماره 4 ●
گواهی سازگاری از اداره خزانه داری ●
دریافت شماره مالیاتی ●
درخواست اجازه اقامت ●
درخواست شهروندی ترکیه در اداره نفوس ●
ملاقات و مصاحبه در دفتر اتاق تجاری و بازرگانی استانبول ●
تصمیم شورای بانکها ●
لطفا برای اطلاعات دقیق با دفتر ما تماس بگیرید

اخذ شهروندی ترکیه با خرید اوراق سهام سرمایه گذاری در بخش املاک به میزان حداقل 500.000 دلار

با حداقل 500.000 دلار یا معادل ارزی آن و یا معادل این مبلغ به لیر ترکیه سهم مشارکت در سهام سرمایه گذاری املاک و مستغلات و یا خرید سرمایه گذاری از صندوق سرمایه گذاری مشارکتی مشروط به نگهداری حداقل به مدت سه سال،.، با دریافت برگه از این اداره ، امکان دریافت شهروندی ترکیه وجود دارد.

مراحل انجام کار

ارائه درخواست به والی (استانداری) ●
آماده سازی فرم مالیاتی شماره 4 ●
گواهی سازگاری از شورای سرمایه بازار ●
دریافت شماره مالیاتی ●
درخواست اجازه اقامت ●
درخواست شهروندی ترکیه در اداره نفوس ●
ملاقات و مصاحبه در دفتر اتاق تجاری و بازرگانی استانبول ●
تصمیم شورای بانکها ●
لطفا برای اطلاعات دقیق با دفتر ما تماس بگیرید

اخذ شهروندی ترکیه  از طریق کارآفرینی و استخدام 50 کارمند ترک

در صورت استخدام 50 نفر کارمند یا کارگر ترک ، با ثبت در وزارت خانواده، کار و خدمات اجتماعی، با دریافت برگه از این اداره ، شرایط لازم برای دریافت حق شهروندی ترکیه را خواهید داشت

مراحل انجام کار

ارائه درخواست به والی (استانداری) ●
آماده سازی فرم مالیاتی شماره 4 ●
گواهی نامه مربوط به وزارت امور خانواده، کار و امور اجتماعی ●
دریافت شماره مالیاتی ●
درخواست اجازه اقامت ●
درخواست شهروندی ترکیه در اداره نفوس ●
ملاقات و مصاحبه در دفتر اتاق تجاری و بازرگانی استانبول ●
تصمیم شورای بانکها ●
لطفا برای اطلاعات دقیق با دفتر ما تماس بگیرید

اخذ شهروندی ترکیه از طریق ارائه خدمات خاص

 افرادی که دارای مهارت و یا ویژگی هایی در فن آوری، اقتصاد، ورزش، فرهنگی و هنری، هستند و یا درصورتی که  امکان این خدمات در خود میبینند میتوانند برای شهروندی ترکیه درخواست ارسال کنند و درصورتی که  توسط افراد توسط مقامات تایید شود، قادر به دریافت شهروندی خواهند بود.

مراحل انجام کار

ارائه درخواست به والی (استانداری) ●
آماده سازی فرم مالیاتی شماره 4 ●
گواهی نامه سازگاری از سازمان مربوطه ●
درخواست اجازه اقامت ●
درخواست شهروندی ترکیه در اداره نفوس ●
ملاقات و مصاحبه در دفتر اتاق تجاری و بازرگانی استانبول ●
تصمیم شورای بانکها ●
لطفا برای اطلاعات دقیق با دفتر ما تماس بگیرید

اخذ شهروندی ترکیه برای افراد دارای کارت فیروزه ای (اقامت بدون محدودیت زمانی)

افراد دارای کارت تورکواز (فیروزه ای)، همسر فرد دارای کارت فیروزه ای، فرزند زیر 18 سال فرد دارای کارت فیروزه ای و یا فرزند همسر فرد دارای کارت فیروزه ای امکان دریافت شهروندی ترکیه را خواهند داشت.

مراحل انجام کار

ارائه درخواست به والی (استانداری) ●
آماده سازی فرم مالیاتی شماره 4 ●
گواهی سازگاری از وزارت کشور ●
درخواست اجازه اقامت ●
درخواست شهروندی ترکیه در اداره نفوس ●
ملاقات و مصاحبه در دفتر اتاق تجاری و بازرگانی استانبول ●
تصمیم شورای بانکها ●
لطفا برای اطلاعات دقیق با دفتر ما تماس بگیرید

اخذ شهروندی ترکیه از طریق مهاجرت

افرادی که به عنوان مهاجر با شرایط مندرج در قانون 5534 اسکان و مهاجرت شناخته شوند، امکان دریافت شهروندی ترکیه را خواهند داشت.

مراحل انجام کار

ارائه درخواست به والی (استانداری) ●
آماده سازی فرم مالیاتی شماره 5 ●
گواهی سازگاری با شرایط مهاجرت از وزارت شهرسازی ●
درخواست اجازه اقامت ●
درخواست شهروندی ترکیه در اداره نفوس ●
ملاقات و مصاحبه در دفتر اتاق تجاری و بازرگانی استانبول ●
تصمیم شورای بانکها ●
لطفا برای اطلاعات دقیق با دفتر ما تماس بگیرید

اخذ شهروندی ترکیه از طریق ازدواج با شهروند ترک

اتباع خارجی که ازدواج آنها با یک شهروند ترک 3 سال ادامه داشته باشد قادر به دریافت شهروندی ترکیه خواهند بود.
درصورتی که همسر ترک بعد از ارسال  درخواست شهروندی ترکیه فوت کند و یا ازدواج به پایان برسد تاثیری در درخواست شهروندی ترکیه ندارد.
درصورتی که ازدواج فردی که شهروندی ترکیه از طریق ازدواج را دریافت کرده پایان بیابد، درصورتی که اثبات شود نقشه ای از قبل تهیه شده نبوده، تاثیری در شهروندی فرد نخواهد داشت.

مراحل انجام کار

ارائه درخواست به والی (استانداری) ●
آماده سازی فرم مالیاتی شماره 6 ●
گواهی سازگاری با شرایط مهاجرت از وزارت شهرسازی ●
درخواست اجازه اقامت ●
درخواست شهروندی ترکیه در اداره نفوس ●
ملاقات و مصاحبه در دفتر اتاق تجاری و بازرگانی استانبول ●
تصمیم شورای بانکها ●
لطفا برای اطلاعات دقیق با دفتر ما تماس بگیرید

مراحل انجام کار

اخذ شهروندی ترکیه از طریق فرزندخوانده یک شهروند ترک شدن

بر اساس قوانین ترکیه، اتباع خارجی زیر 18 سال درصورتی که از طرف یک شهروند ترکیه به فرزندخواندگی پذیرفته شوند، قادر به دریافت شهروندی ترکیه  خواهند بود.

ارائه درخواست به والی (استانداری) ●
آماده سازی فرم مالیاتی شماره ●
گواهی نامه مربوط به وزارت کشور (مرتبط با زمان، و خوش نیتی) ●
درخواست اجازه اقامت ●
درخواست شهروندی ترکیه در اداره نفوس ●
ملاقات و مصاحبه در دفتر اتاق تجاری و بازرگانی استانبول ●
تصمیم شورای بانکها ●
لطفا برای اطلاعات دقیق با دفتر ما تماس بگیرید