• İl ve İlçe Tüketici hakem heyetinin görevi kapsamında kalan uyuşmazlıklar,
  • Tüketici hakem heyeti kararlarına yapılan itirazlar,
  • İhtiyati tedbir kararlarının alınması,
  • Üretimin veya satışın durdurulması ve malın toplatılmasına ilişkin davalar,
  • Tüketici işlemi mahiyetinde olan ve taşınmazın aynından kaynaklanan uyuşmazlıklar “Zorunlu Tüketici Arabuluculuğu” kapsamında değildir.

İlçe Tüketici Hakem Heyeti Parasal Sınır : 7.550,-TL

İl Tüketici Hakem Heyeti Parasal Sınır : 10.330,-TL

Tüketici Mahkemeleri Parasal Sınır : 10.330,-TL üzeri.