BALRIUM Hukuk Bürosu 1990 yılında Avukat Yasemin Bal tarafından İstanbul’da kurulmuştur. Hukukun çeşitli alanlarında uzmanlaşmış başarılı ve deneyimli avukatlar ve akademisyenler ile, çözüm odaklı, başarılı ve kaliteli hizmetler vermektedir. Avukatlarımız, avukatlık mesleğinin yargının kurucu öğesi olduğu ve savunma makamının belkemiğini oluşturduğu bilinciyle hareket etmektedirler.
Türkiye Barolar Birliği’nin de üyesi olduğu Avrupa Birliği Baroları ve Hukuk Kuruluşları Konseyi(CCBE) genel kurulu tarafından 28 Ekim 1988’de oluşturulan ve son şeklini 19 Mayıs 2006 tarihinde Portekiz’in Porto kentinde yapılan CCBE genel kurulunda alan Avrupa’da Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kuralları(Code of Conduct for European Lawyers), CCBE’nin 24 Kasım 2006 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirdiği genel kurulda metne bağlanan Avrupa’da Avukatlık Mesleğine İlişkin Temel İlkeler Tüzüğü(Charter of Core Principles of The European Legal Profession), 27 Ağustos-7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana’da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı Üzerine Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiş Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler(Havana Kuralları), Türkiye Barolar Birliği’nin 8-9 Ocak 1971 tarihli IV. Genel Kurulu’nda kabul edilmiş ve 26 Ocak 1971 tarihli Türkiye Barolar Birliği Bülteni’nde yayımlanarak yürürlüğe girmiş Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları, Avrupa Konseyi Avukatlık Mesleğinin İcrasındaki Özgürlükler Hakkında 9 Numaralı Tavsiye Kararı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümleri çerçevesinde “Hukuksal Danışmanlık ve Dava Avukatlığı Hizmeti” vermektedir.

TİCARET HUKUKU

 • Ticari İşletme Hukuku
 • Şirketler Hukuku
 • Kambiyo Hukuku
 • Bankalar Hukuku
 • Sermaye Piyasası Hukuku
 • Rekabet Hukuku
 • Borsa Hukuku
 • Gümrük Hukuku
 • Sigorta Hukuku

CEZA & İNFAZ HUKUKU

 • İnsan Hakları Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Ceza Muhakemeleri Hukuku
 • Ceza İnfaz Hukuku
 • Kaçakçılık Hukuku
 • Adli Tıp Hukuku
 • Trafik Hukuku
 • Askeri Ceza Hukuku

ULUSLARARASI HUKUK

 • Uluslararası Sözleşme Hukuku
 • Uluslararası Ticaret Hukuku
 • Uluslararası Ceza Hukuku
 • Yabancılar Hukuku
 • Vatandaşlık Hukuku
 • Uluslararası Deniz Hukuku
 • Uluslarüstü Hukuk
 • Uluslararası Taşıma Hukuku

BORÇLAR HUKUKU

 • Turizm Hukuku
 • Taşıma Hukuku
 • Kira Hukuku
 • Sağlık Hukuku
 • Spor Hukuku
 • Tüketici Hukuku
 • Tazminat Hukuku
 • Sorumluluk Hukuku
 • Kooperatif Hukuku

KAMU HUKUKU

 • Kentsel Dönüşüm Hukuku
 • İmar Barışı Hukuku
 • Kat Mülkiyeti Hukuku
 • İmar Hukuku
 • İnşaat Hukuku
 • Tapu & Kadastro Hukuku
 • Orman & Mera Hukuku

GAYRİMENKUL HUKUKU

 • İdari Sözleşme Hukuku
 • Özelleştirme Hukuku
 • Belediye Hukuku
 • Kira & Tahsis Hukuku
 • Yap-İşlet-Devret Hukuku
 • Kamulaştırma Hukuku
 • İhale Hukuku

VERGİ HUKUKU

 • Vergi Ceza Hukuku
 • Vergi Usul Hukuku
 • Vergi Ceza İhbarnameleri Hukuku
 • İdari Para Cezaları Hukuku
 • Anayasa Hukuku

ORGANİZE SANAYİ & HİZMET BÖLGELERİ HUKUKU

 • OSB İmar Hukuku
 • OSB Kuruluş Hukuku
 • OSB İşletme Hukuku
 • OSB İşyeri Güvenliği Hukuku
 • OSB İşyeri Hekimliği Hukuku
 • OSB Toplam Kalite Yönetimi Hukuku

İLETİŞİM HUKUKU

 • Bilişim Hukuku
 • Basın Hukuku
 • Medya Hukuku
 • Telekominikasyon Hukuku

AİLE HUKUKU

 • Velayet Hukuku
 • Boşanma Hukuku
 • Mal Rejimi Hukuku
 • Miras Hukuku

İŞ HUKUKU

 • Çalışma Hukuku
 • Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Toplu İş Sözleşmesi Hukuku
 • Sendika Hukuku

SOSYAL SORUMLULUK HUKUKU

 • Kadın Hakları Hukuku
 • Çocuk Hakları Hukuku
 • Engelliler Hukuku
 • Vakıf & Dernekler Hukuku
 • Çevre Hukuku
 • Seçim Hukuku

FİKRİ & SİNAİ HAKLAR HUKUKU

 • Marka & Patent Hukuku
 • Telif Hakları Hukuku

KANUN YOLLARI HUKUKU

 • Olağan Kanun Yolları Hukuku
 • Olağan Üstü Kanun Yolları Hukuku

İCRA İFLAS HUKUKU

 • İcra Hukuku
 • İflas Hukuku

ENERJİ & MADEN HUKUKU

 • Enerji Hukuku
 • Maden Hukuku