BALRIUM Tahkim Bürosu 1990 yılında Hukukçu Yasemin Bal tarafından kurulmuştur. İletişim yollarının farklılaşarak artması, gerçek ve tüzel kişiler arasındaki sosyal ve ticari ilişkileri çeşitlendirmiş, bu yeni durum uyuşmazlıkların da çoğalmasını ve çeşitlenmesini beraberinde getirmiştir. Gerçek ve Tüzel kişilerin üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilecekleri tahkim kanun yoluna elverişli hususları içeren uyuşmazlıkların karşılıklı sulh yoluyla çözümünü gerçekleştirmek üzere Türk Hukuku ve Milletlerarası Hukuk çerçevesinde hizmetler vermektedir.
Milletlerarası alanda yapılmış tahkim konulu ilk yazılı antlaşma 1958 “New York Sözleşmesi” olmuş; 1965 tarihli “Devletler ile Diğer Devlet Vatandaşları Arasındaki Yatırım İhtilaflarının Halline Dair Washington Sözleşmesi” (ICSID) ile yol alınmıştır. Bu konuda yapılan milletlerarası diğer sözleşme 1976 tarihinde yapılan “UNCITRAL Tahkim Kuralları” (Arbitration Rules) 2010 yılında yenilenmiştir. 1985 tarihinde yapılan “UNCITRAL Model Kanunu” ise milletlerarası alanda yapılan tahkim düzenlemelerinin sonuncusu olup, iç hukuk normu olan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Tahkim” başlıklı on birinci kısmının yasalaştırılmasında 1985 UNCITRAL Tahkim Kuralları’ndan faydalanılmıştır. Türkiye’nin taraf olduğu Milletlerarası sözleşmeler ve iç hukuk kurallarıyla oluşturulan alternatif uyuşmazlık çözüm yönetimi yollarından birisi olan tahkim, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 4501 sayılı Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma Ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun kapsamında İç Tahkim hizmeti verirken; yabancılık unsuru içeren uyuşmazlıklarda 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu kapsamında yetkin bir ekiple “Milli ve Milletlerarası Tahkim Hizmeti” vermektedir.