BALRIUM Uzlaştırma Bürosu 2018 yılında Uzlaştırmacı Murat Bal tarafından İstanbul’da kurulmuştur. 02.12.2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun’un 34. maddesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun değiştirilen 253. maddesi kapsamında sayılan “Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar, Kasten yaralama, Taksirle yaralama, Tehdit, Konut dokunulmazlığının ihlali , Hırsızlık, Dolandırıcılık, Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması, Mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla, suça sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca, üst sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar” özelinde, bu suçların faili ve mağduru arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde 05.08.2017 tarihli ve 30145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği ile belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde ”Uzlaştırma Hizmeti” vermektedir.