1990 yılında kurulan BALRIUM Grup; ilk günden itibaren sosyal yaşantının ve iş dünyasının artarak değişen gereksinimlerini hem bünyesinde doğrudan, hem de çözüm ortağı olarak dolaylı çalıştırdığı donanımlı ekipleriyle özenle takip etmiştir.

Bilgili ve deneyimli bu ekiplerin ilk hedefi hukuksal, mali ve sektörel danışmanlık öneri ve çözümleriyle sorun doğmasına engel olacak teknik, hukuki, mali ve sektörel önlemleri almaktır. Sorun doğduğunda en az maliyetle, en kısa sürede sorunu çözüme ulaştırmak için avukatlık, arabuluculuk, tahkim, uzlaştırma gibi mahkemelerin alternatifi olan çözümleri, mali müşavirlik ve bağımsız denetçilik gibi mali çözüm yollarını, danışmanlık gibi sektörel çözümleri uygulamaktadır. Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından geliştirilen kalitenin temel esasları, terimler ve tariflerini (ISO 9000), kalite teminatını (ISO 9001, 9002, 9003) ve kalite yönetim sistemlerini ve performans iyileştirmeleri kılavuzunu içeren (ISO 9004) standartları Türkiye’de hem uygulamaya hem yılda iki kez denetlenmeye
yetkili Türk Standartları Enstitüsü’nün tüm kural ve ilkeleri; grubumuzda faaliyet gösteren yenilikçi, hızlı, güvenilir, ekonomik süreç yönetimi anlayışına sahip ve iş dünyasındaki gereksinimlerin çözüm ortağı olmayı hedefleyen birimlerimizde uygulanmaktadır.

VİZYONUMUZ

Güncel mevzuat bilgisine sahip uzman ve dinamik ekimizin özgün, stratejik ve artı değer katan yaklaşımlarıyla Ulusal ve Uluslararası alanda şeffaf, güvenilir çözümler üreterek “Kurumsal Danışmanlık” veren öncü firmalar arasında ön sıralarda yer almak.

MİSYONUMUZ

Çözüm ortaklarımıza, müvekkillerimize, mükelleflerimize, başvuranlarımıza, danışanlarımıza ve hizmet verdiğimiz sektörlere, sektörlerin etik değerlerine bağlı kalarak, tarafsız, kaliteli, sürdürülebilir, yön gösteren çözümlerimizi eşitlik ilkesi kapsamında sunarak fark yaratmak.