• Kişisel ve mesleki saygınlığımızı etik ilkeler, ahlak kuralları ve yasal düzenlemeler kapsamında korumak.

 • Grubumuzdan hizmet alanların kişilik hakları, ticari ve mesleki saygınlıklarının doğrudan veya dolaylı zarar görmesini önlüyoruz ve olası tehlikelerden korumak.

 • Grubumuzdan hizmet alanların ve karşı tarafın birbirlerinin yasal haklarına saygı göstermesini sağlamak.

 • Her aşamada ve kademede koruduğumuz ciddiyetimiz ve nezaketimizi, adalet ve hakkaniyetimizi karşılıklı edimlerimize bağlı kalarak korumak.

 • Grubumuzdan hizmet alanlara ve karşı tarafa verdiğimiz bütün sözleri tutmak.

 • Ulusal ve uluslararası hukukun tanıdığı insan hakları ve temel özgürlükleri yücelterek adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunmak.

 • Uyuşmazlık ve uyuşmazlık süreçlerini bilimsel yöntemlerle, yüksek teknoloji, teknik destek ve düşünsel eserlerle yönetmek.

 • Grubumuzdan hizmet alanlarla hizmet ilişkimizi şeffaflık, dürüstlük ve gizlilik esasına dayalı olarak karşılıklı güven ve saygı içinde eşit olarak sürdürmek.

 • Olası uyuşmazlıkların oluşmasını önleyecek veya mevcut uyuşmazlıkların çözüm süreci yönetimine katkı sağlayacak saha araştırmaları ve akademik çalışmaları yapmak.

 • Uyuşmazlığın en kısa sürede en az maliyetle tatmin eden çözümle sonuçlanmasını sağlayacak olasılıkları, yöntemleri planlamak ve uygulamak.

 • Bilinçli, yenilikçi ve yaratıcı hizmet üretmek.

 • Üretilen hizmeti etkin ve hızlı sunmak.

 • Toplam kalite yönetimi ve yetenek yönetiminde istikrarı korumak.

 • Grubumuzdan hizmet alanları her aşama ve kademede ayrıntılı bilgilendirerek aydınlatılmış onamlarını almak.

 • Hizmet alanların hizmetlerimizden memnuniyetinin takibini elektronik ortamda içsel ve dışsal geri bildirimlerle yapmak.