avukatlık ve hukuku danışmanlık

AVUKATLIK & HUKUKİ DANIŞMANLIK

Hukuksal sorunların dava yoluyla çözümüne yönelik süreci güncel hukuki mevzuat (Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, T.C. Anayasası, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik, Genelge) bilgisi ve uygulama tecrübesine sahip Türkiye Barolar Birliği sicilinde kayıtlı avukatlarımız & hukuki danışmanlarımız takip etmektedir.

DEVAMINI GÖR

MALİ MÜŞAVİRLİK

Gerçek ve tüzel kişilerin Vergi Usul Kanunu ve Tek Düzen Hesap Planı Standartlarına uygun olarak yıllık finansal yönetim planlaması, konsolide finansal tabloları ve analizlerinin hazırlanması, yönetim, defter, kayıt ve belgelerin muhasebeleştirilmesi, vergilendirme, beyanname ve raporlamaya yönelik mali hususların vergi dairesi ve vergi mahkemelerinde çözümüne yönelik süreci güncel vergi mevzuatı bilgisi ve uygulama tecrübesine sahip mali müşavirlerimiz ve serbest muhasebecilerimiz takip etmektedir.

DEVAMINI GÖR

UZLAŞTIRMA

Ceza Muhakemeleri Kanununun sağladığı temel hak ve güvencelere sahip suçtan zarar gören gerçek kişi veya kamu tüzel kişileri hariç özel hukuk tüzel kişisi mağdurlar ile suçun faili gerçek kişiler, güvenli, denetimli ve etik ilkelerin hakim olduğu, sevgi, saygı ve onarıcı adalet anlayışıyla oluşturulan bir ortamda uzlaştırma sürecine özgür iradeleriyle etkili şekilde katılarak, Uzlaştırma Yönetmeliği bilgisi ve uygulama tecrübesine sahip Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı sicilinde kayıtlı bağımsız, tarafsız ve önyargısız uzlaştırmacı nezaretinde soruşturma, kovuşturma ve kesin hüküm sürecini barışma ile sona erdirmektedirler.

DEVAMINI GÖR

MARKA & PATENT

BALRIUM Marka Patent Bürosu Yasemin BAL tarafından 1990 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Türk Patent Enstitüsü’nün kuruluşuyla birlikte Marka Vekili vasıtasıyla Marka Oluşturma ve Marka Tescili, Türkiye’de ve Dünya’da Patent Tescili, Faydalı Model Tescili, Endüstriyel Tasarım Tescili, Coğrafi İşaret Tescili ve tescili sağlanan fikri ve sınai hakların ihlallerinin önlenmesi, ihlal edenlerin aleyhine ceza davalarının açılması ve ihlalin sebep olduğu maddi ve manevi zararların tazmini için öncelikle sulh, mümkün olmazsa yargı yoluyla alanında kendini ispatlamış, bilgili, tecrübeli Marka Vekili eşliğinde “Marka Patent Vekilliği Hizmeti” vermektedir.

DEVAMINI GÖR

ARABULUCULUK

Hukuksal sorunların müzakere yoluyla çözümüne yönelik arabuluculuk sürecini, sistematik iletişim ve çözüm yöntemlerini uygulama tecrübesi ve yeteneklerine sahip T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı sicilinde kayıtlı arabulucularımız, arabuluculuk sistemini uygulayan ülkelerin arabulucularının katılımıyla eş arabuluculuk sistemini uygulayarak yürütmektedir.

DEVAMINI GÖR

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK

Tüzel kişilerin Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS / UFRS / IFRS) ve BOBİ Finansal Raporlama Standartları ile BDDK standartlarına uygun olarak yıllık finansal yönetim ve konsolide finansal tablolarının hazırlanması, yönetim ve finans tablolarının standartlara uygunluğu ve doğruluğu, defter, kayıt ve belgelerin denetlenmesi ve değerlendirilmesi süreci ile bağımsız dijital iç denetim sürecini uygulama tecrübesi ve yeteneklerine sahip Hesap & Siber Bağımsız Denetçilerimiz yürütmektedir

DEVAMINI GÖR

TAHKİM

Uluslararası ve yabancılık unsuru taşıyanlar dahil olmak üzere, aralarında tahkim anlaşması yapmış gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri ve kamu hukuku tüzel kişileri, güncel hukuki mevzuat (Tahkim anlaşmasında belirlenen hukuku ve usulü veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, T.C. Anayasası, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik, Genelge) bilgisi ve uygulama tecrübesine sahip, bağımsız, tarafsız, uzman ve hakemlerin, hakkaniyet, eşitlik, gizlilik anlayışıyla oluşturdukları Tahkim Kurulu’nda, hukuki sorunun çözümüne yönelik tahkim sürecini Tahkim Anlaşmasıyla çözebilmektedirler.

DEVAMINI GÖR

SEKTÖREL DANIŞMANLIK

BALRIUM Sektörel Danışmanlık Bürosu Leyla Ayşe BAL tarafından 1990 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Firmalar için sektörel yatırım seçenekleri oluşturmuş ve çalışmalarını organize ederek yönetmiştir. Bilişim ve İletişim Teknolojileri, Akıllı Tarım ve Su Teknolojileri, Sağlık ve Bağımlılıkla Mücadele Teknikleri, İthalat ve İhracat Uygulamaları, Yenilenebilir Enerji ve Su Kaynakları, Yeraltı Kaynakları ve Maden, Eğitim ve Belgelendirme, Sağlık Turizmi, Kültür ve Sanat, Basın ve Medya, alanlarında, kendini ispatlamış, analitik düşünen, bilgili, tecrübeli, yetenekli ve lisanslı Uzman Danışmanlar eşliğinde “Sektörel Danışmanlık Hizmeti” vermektedir.

DEVAMINI GÖR