En değerli sektörlerden biri haline gelen gayrimenkulün öneminin giderek artmasına bağlı olarak, mülk malikleri arasında yaşanma ihtimali olan anlaşmazlıklar, mahkemelerde görülen çekişmeli davalarla uzun bir süre zarfı içerisinde çözüme kavuşuyordu. Yapılan yeni düzenleme ile arabulucu avukatlar aktif bir şekilde vazife almaları sağlandı. Böylece, gayrimenkul ile alakalı anlaşmazlık ve problemlerin çözümü mahkeme yoluna başvurmadan da halledilebilecek. Bu konudaki düzenlemeye göre en az 9, en fazla 90 gün içerisinde arabulucunun başvuru sahipleri arasındaki anlaşmazlığı çözmesi gerekiyor.
Avrupa Parlamentosu’nun 2008/52 sayılı 21.05.2008 tarihli Direktif ile ‘Ticaret Hukuku’ alanındaki davaların arabuluculuk yöntemi ile çözülmesi önerilmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen 5/A maddesinde ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk dava şartı olarak öngörülmüş olup Gayrimenkul ve İnşaat alanında konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat davaları zorunlu ticari arabuluculuk kapsamındadır.

Gayrimenkul ve İnşaat Arabuluculuk davaları hangileridir?

Gayrimenkule ilişkin arabulucu davaları ticari ortaklığın bozulmasından doğan anlaşmazlıklar, mirasın paylaşımından dolayı ortaya çıkan sorunlara dayanıyor. Ayrıca, kira sözleşmesinden doğan ihtilaflar, satın alma ve buna benzer durumlarda ortaya çıkan uyuşmazlıklar için de arabulucu yoluna başvuru yapılabilir.

Neden arabuluculuğa gereksinim var?

Gayrimenkule dayalı anlaşmazlıkların son zamanlarda daha da yoğun bir şekilde yaşanması, ticari davalarda uygulanan arabuluculuk müessesinin daha farklı uyuşmazlıklar için de uygulanmasını ihtiyaç haline getirmiştir. Bu bakımdan, boşanma veya mirasa bölünmesine ilişkin gayrimenkul üzerinde ortaya çıkan bir anlaşmazlığın mahkemeye müracaat etmeden arabulucu ile çözümü hem daha hızlı hem de daha az maliyetli bir şekilde gerçekleşir. Mahkemelerin yoğun olmasından dolayı davaların ileri tarihlere ertelenmesi, ayrıca, harç, bilirkişi ücretleri gibi masraflar da mahkeme yolunu zahmetli bir hale dönüşmesine neden oluyor.
Ayrıca, arabuluculuk müessesindeki işleyiş oldukça esnektir. Uyuşmazlığın hızlı bir şekilde çözüme kavuşmasını sağlayıcı etken de budur. Taraflar, istedikleri zaman delil sunabilir, ayrıca, mahkeme tarafından delil sayılmayacak belgeler bile delil olarak uyuşmazlığın çözümünü etkileyici bir etki yaratabilir. Bu bakımdan arabuluculuk müessesi, mahkeme yolu tercih edilmeden önce aradaki anlaşmazlığın her iki tarafın da memnun olacağı bir şekilde çözümünü sağlaması açısından tercih edilebilir. Arabuluculuk görüşmelerinde taraflar kendilerini daha net ve iyi bir şekilde ifade edebilir. ayrıca, hukuki temsilcileri de yanlarında bulunabilir. Mahkemede ise, hakim izin vermeden konuşulamaz ve belirli bir süre zarfında kendinizi anlatmanız ve ifade etmeniz talep edilir.
Arabulucu görüşmelerinin başlaması durumunda mahkeme yolunun kapalı olması gibi bir durum söz konusu değildir. Taraflar, arzu ettikleri zaman mahkeme yolunu tercih edebilir ve aralarındaki uyuşmazlığın mahkeme tarafından giderilmesini talep edebilir. Ancak, mutlak ticari dava olarak görülen bazı uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurmadan mahkemeye başvurulması, davanın kabul edilmemesine neden olur.

2008/52 Sayılı 21.05.2008 Tarihli Avrupa Parlamentosu Direktifi
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu