Avrupa Parlamentosu’nun 2013/11 sayılı 21.05.2013 tarihli Direktif ile ‘Tüketici Hukuku‘ alanındaki davaların arabuluculuk yöntemi ile çözülmesi önerilmiştir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nun 73/A maddesiyle ve 7155 sayılı ‘Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanunu’nun 20. maddesiyle tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuk dava şartı olarak öngörülmüştür. Bu uyuşmazlıklar parasal sınırı 10.390,- TL ve üzerindeki veya konusu para ile belirlenemeyen tüketici uyuşmazlıkları olarak belirlenmiştir.

  • İl ve İlçe Tüketici hakem heyetinin görevi kapsamında kalan uyuşmazlıklar,
  • Tüketici hakem heyeti kararlarına yapılan itirazlar,
  • İhtiyati tedbir kararlarının alınması,
  • Üretimin veya satışın durdurulması ve malın toplatılmasına ilişkin davalar,
  • Tüketici işlemi mahiyetinde olan ve taşınmazın aynından kaynaklanan uyuşmazlıklar “Zorunlu Tüketici Arabuluculuğu” kapsamında değildir.

İlçe Tüketici Hakem Heyeti Parasal Sınır : 10.280,-TL.nin altında uyuşmazlıklarda.

İl Tüketici Hakem Heyeti Parasal Sınır : 15.430,-TL

Tüketici Mahkemeleri Parasal Sınır : 10.330,-TL üzeri.

2013/11 Sayılı 21.05.2013 Tarihli Avrupa Parlamentosu Direktifi
7155 Sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun