Gayrimenkul hukuku, taşınmazlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Mülkle ilgili uyuşmazlıkları çözer ve eşya hukukunun bir alt dalını oluşturur. Gayrimenkul davaları ilişkin mülkler arsa, daire, apartman veya ev gibi taşınmazlardır. Bunlara yönelik ortaya çıkan hukuka aykırı durumların çözüme kavuşması için takip edilmesi gerekenler gayrimenkul hukukunun kapsamına girer.

Gayrimenkul hukuku ile ne amaçlanır?

İnsanların tasarruflarını değerlendirdiği alanların başında gelen gayrimenkul ve taşınmazlara ilişkin hukukun önemi giderek önem kazanmaktadır. Bu alandaki adaletsizliğin ve usulsüzlüklerin önlenmesine yönelik birtakım tedbirlerin alınmasına rağmen ortaya çıkabilen sorunların çözümüne yönelik takip edilmesi gereken hukuki temelin oluşturulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda, eşya hukukunun bir alt dalını ifade eden gayrimenkul hukuku ile taşınmaz mallara ilişkin ortaya çıkan sorunların ortadan kaldırılması amaçlanır.
Bu anlamda, hukuka aykırı olduğu düşünülen veya ispat edilen taşınmazlara ilişkin davaların sonuçlanmasında gayrimenkul hukukunun önemi büyüktür. Bu alana ilişkin davaların uzun sürme ihtimalinin olması ve gelişmelerin sürekli bir şekilde takip edilmesine duyulan ihtiyaç nedeniyle uzman bir avukat ile davaya müdahil olunması tavsiye edilir. Uzmanlık gerektiren gayrimenkul hukukunun yenilenmesi ve güncellenmesi uzman avukatın dikkat etmesi gereken önemli konulardan birisidir. Böylece, müvekkilinin hakkını koruma ve savunma bakımından çok daha donanımlı olabilir.
Gayrimenkul ile ilgili sorunların ortaya çıkmaması açısından da gayrimenkul hukukunu iyi bilen avukatlarla çalışılabilir. Böylece, gayrimenkul davalarının kaynağı olabilen kira sözleşmeleri, alım satımlarda yaşanılan sorunlar, gayrimenkul değerlendirmeleri sırasındaki anlaşmazlıklar gibi çeşitli konularda hukuki zemin iyi bir şekilde gözetilebilir.

Gayrimenkul hukukunun kapsadığı konular

Gayrimenkul hukuku, taşınmazlara ilişkin her türlü davanın çözümü için başvurulan disiplindir. Arsa, tarla, apartman ve bina gibi taşınmazlarda yaşanılan sorunları kapsar. Tapu ve sicil davaları, devlet tarafından yapılan kamulaştırmalar, kira bedelinin tespitine ilişkin davalar, gayrimenkul hukuku kapsamına giren davaların bir kısmını oluşturur. Taşınmazlara ilişkin davalar sık yaşanır ve bu davaların kaynağı farklı olabilir. Mirasa ilişkin durumlar veya borçların tahsilinden kaynaklı anlaşmazlıklar, gayrimenkul hukuku ile diğer hukuk dallarının beraber değerlendirilmesini gerekli hale getirebilir.
Gayrimenkul hukuku kapsamında en çok icra edilen davalar arasında tapuya ilişkin olanların sayısı fazladır. Tapu tescil veya tapunun iptali kapsamında hukuka aykırılıkların giderilmesine yönelik davalar açılabilir. Bu gibi davalarda ortaya çıkan hukuka aykırılık, imar uygulamalarından kaynaklanabilir. Ya da, vekaletin suistimal edilmesi, mirastan haksız kazanç elde etme gibi durumlar olabilir.