6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda iki çeşit Olağanüstü Kanun Yolu bulunmaktadır.
Olağanüstü kanun yollarından birisi kanunun 363’ncü maddesinden düzenlenen “Kanun Yararına Temyiz” diğeri kanunun 374 ile 381’nci maddeleri arasında düzenlenen “Yargılamanın İadesi”dir.

YARGILAMANIN YENİLENMESİ

KANUN YARARINA TEMYİZ