Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri, Yatırım Ortaklıkları, Bankalar, Halka Arz Şirketler ile Bireysel Yatırımcı Kişi – Kuruluşlara, Sermaye Piyasası Hukuku kapsamındaki iş ve işlemlerinin yapılandırılması ve yönetilmesi ile hukuki, cezai, idari başvurular ve kararlar, beyaz yaka suçları ve tedbirlere yönelik deneyimli hukukçularımız ve sermaye piyasası uzmanlarıyla beraber hukuki danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti ile mütalaa desteği veriyoruz.

Bireysel yatırımcı kişi ve kuruluşların açacağı forex davalarında hukuki, cezai, idari alanlarda dava avukatlığı yapmak ve mütalaa vermek.

Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri, Yatırım Ortaklıkları, Bankaların forex işlemlerinin mevzuata uygun hale gelmesini sağlayacak sözleşmeler, beyanlar, taahhütleri hazırlamak ve süreç yönetimine ilişkin hukuki destek vermek.

Pay sahipleri tarafından açılan davalarda hukuki destek vermek, dava avukatlığı yapmak ve mütalaa vermek.

Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki ceza davalarında (hürriyeti bağlayıcı ceza, para cezası, işlem yasağı, vs) hukuk davalarında hukuki destek vermek, dava avukatlığı yapmak ve mütalaa vermek.

Aracı Kurum, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Portföy Yönetim Şirketi, Gayrımenkul Portföy Yönetim Şirketi, Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı, Banka ve Halka Arz Şirketler ile Bireysel Yatırımcı Kişi – Kuruluşlara bankacılık ve sermaye piyasasına atfedilen beyaz yaka suçlarının tamamına yönelik olmak üzere ceza davası avukatlığı yapmak ve mütalaa vermek.

Aracı Kurum, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Portföy Yönetim Şirketi, Gayrımenkul Portföy Yönetim Şirketi, Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı, Banka ve Halka Arz Şirketlerin sahip olması gereken Sermaye Piyasası Kurulu Yetki Belgelerinin başvurularını yapmak ve takip etmek.

Yabancı ve yerli fon, hisse senedi, tahvil ve diğer borçlanma senetlerinin Türkiye’de satışına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer kurumlara kayıt başvurularını yapmak.

Çift yönlü (Birleşme & Bölünme & Devralma & Halka Arz) işlem ve işleyişini yapılandırmak, hukuki inceleme çalışmaları (due diligence) yapmak, belgeleri (offering circular, vs) hazırlamak, Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunup takip etmek ve sürece ilişkin hukuki destek vermek.

Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışıyla ilgili hukuki danışmanlık hizmeti vermek.

Sermaye piyasası kurumsal yönetim ilkelerinin, mevzuata tabi şirketlere yönelik mevzuat uyum denetimini yapmaya yönelik hukuki destek vermek.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için sermaye piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesi amacını taşımaktadır. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB), Merkezi Takas Kuruluşları, Merkezi Saklama Kuruluşları, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun çalışmaları Sermaye Piyasası Hukuku kapsamındadır.

Sermaye Piyasası Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ile belirlen görev ve yetkilerini, Denetleme, Ortaklıklar Finansmanı, Aracılık Faaliyetleri, Kurumsal Yatırımcılar, Piyasa Gözetim ve Denetim, Araştırma, Muhasebe Standartları, Bilgi İşlem, İstatistik ve Enformasyon, Hukuk İşleri, İdari ve Mali İşler, Strateji Geliştirme ve Kurumsal İletişim Dairesi olmak üzere Hizmet Daireleri görevlerini ve yetkilerini kullanmaktadır.
Sermaye Piyasasının Kırk Yıllık Gelişimi (ÖNİZLEME)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Görev ve Yetkileri (ÖNİZLEME)
Sermaye Piyasası Kurulu Yetki Belgeleri (ÖNİZLEME)