KALİTE YÖNETİMİ

BALRIUM Grup Kalite ve Yetenek Yönetim Modeli; güncel bilgi ve donanım, deneyim ve yetenekleriyle mesleki yetkinliğini kanıtlamış meslek mensupları ve yönetsel personel ile danışmanlardan oluşan ekibimiz tarafından, güncel ve dinamik standartlarla sıfır hata ve mükemmellik ekseninde oluşturulmuş, orta ve uzun vadedeki hedeflerimiz ve hizmetlerimizin kalitesine doğrudan yansıtılmıştır. Hizmet üreten meslek mensuplarının bilgi, görgü, deneyim, yeterlilik ve yetkinliği, yüksek teknoloji ve bilişim olanaklarının hizmet üretiminde etkin ve etkili kullanılması, uygun fiziki ortam desteği, bilimsel ve düşünsel altyapı ve yöntemlerle seçenekli ve nitelikli çözümlerin oluşturulmasını sağlayan ve standardın şartlarını karşılayan “BALRIUM GRUP TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMİ” oluşturulmuştur.

Hizmetin üretilme kalitesi kadar hizmetin sunum şekli, hizmetten yararlanıldığı süreç ve hizmetten yararlanmanın bitiminden sonraki hukuki haklar ve centilmenlik ilişkileri kapsamında ilişkileri en iyi seviyede tutmak hassasiyeti, kalite kavramının bir parçasıdır.Grubumuzdan hizmet alanların yazılı ve sözlü öneri ve uyarılarına, dilek ve şikayetlerine karşı dürüst, açık, cesur ve istikrarlı, hizmetin tekrarlanması isteklerine karşı anlayışlı, hizmetin talep edilen çözüme uygun seçenekli üretilmesine özen gösteren, hizmetin üretilme kalitesi sürecini dikkatle uygulayan, sonuç ve çözüm odaklı hizmeti hedefleyen, amaca uygun çözüm üreten, performans ölçümüne olanak sağlayan seçenekli çözümlerle hizmet verilmektedir. Grubumuz; “Hizmetin Sonuç Alma Merkezli Üretilmesi”, “Hizmetin Tatmin Edici Sunum Aşaması”, “Hizmet Sonuçlarının ve Performansın Değerlendirilmesi Aşaması” olarak belirlenen üçlü standart değerlendirmesinde klasik ve sabit standartları değil, amaca uygun formülleri destekleyen güncel ve dinamik standartları kendisini ispatlamış ekibiyle hayata geçirmektedir. “BALRIUM GRUP TOPLAM YETENEK YÖNETİMİ SİSTEMİ” prensipleriyle objektif sonuçlara bilimsel verilerle ulaşılmaktadır.

BALRIUM Grup Toplam Kalite Yönetimi Standartları Puanlama Cetveli (ÖNİZLEME)

WhatsApp WhatsApp ile ulaşın!