Firma ve kurumların adres değişikliği yapmaları halinde yapılan değişikliği beyan etmeleri zorunludur. Firma veya kurumun yapacağı adres değişikliğinin bağlı bulunduğu vergi dairesi sınırları içerisinde olması halinde sicil formunu güncellemeleri yeterlidir. Ancak daha farklı bir bölgeye taşınacak firmanın önceki vergi dairesinden nakil nedeniyle terk işlemlerini yapması ve daha sonra da, yeni vergi dairesine adres değişikliği ile alakalı bildirimde bulunması lazımdır. Şirketlerle ile alakalı adres değişiklikleri farklı prosedürlere tabidir. Limited veya AŞ için yönetim kurulu kararı ile adres değişikliği kararının çıkarılması lazımdır. 
Yönetim kurulunca alınan kararın noter tarafından da onaylanması ve iki nüshası çıkarılır. Bunların ticaret tescil memuruna takdim edilmesi ve ardından da birkaç gün sonra kararın tescil ve ilan edilmesinin beklenilmesi gerekir. Bu sürecin tamamlanmasının ardından vergi dairesi ve SGK ile alakalı prosedür işletilebilir. Adres değişikliğinin bağlı olunan vergi dairesi sınırları dışında gerçekleşmesi halinde ilgili bölgeye bakan vergi dairesine başvuru yapılması lazımdır.

Merkez nakli neden bildirilir?

Ticaret kanunu kapsamında belirtilen kurallara göre şirket merkezinin yer aldığı bölgenin veya adresin gösterilmesi zorunluluk ifade eder. Bir şirketin kuruluşu esnasında esas sözleşmesi alakalı sicil müdürlüğü tarafından incelenir ve tescil edilir. Tescil edilen konular içerisinde adresle ilgili bilgiler de yer alır ve bu bilgilerin herhangi birinde yapılacak değişikliklerin ticaret kanunun 31.maddesi kapsamında yeniden tescil ettirilmesi lazımdır.
Ticaret kanunu kapsamında bildirilmesi gereken adres değişikliklerinin ayrıca vergi kanunu kapsamında da bildiriminden bahsedilebilir. Çünkü vergi mükellefinin ticari faaliyetlerde bulunduğu yerin adresini vergi dairesine bildirme zorunluluğu bulunur. Adres değişikliğinden itibaren söz konusu taşınmanın bir aylık süre içerisinde bağlı bulunan vergi dairesine dilekçe ile bildirilmesine dikkat edilmesi lazımdır. Eğer bu uygulamanın yapılmaması durumunda vergi mükellefine usulsüzlükten dolayı ceza uygulanabilir.
Adres değişikliği bildirimin yapılmaması halinde vergi dairesince tebligat yapılır ve mükellef birtakım yasal işlemlerle muhatap kalabilir. Adres değişikliği nedeniyle vergi dairesince gönderilen tebligatlardan haberdar olmayan şirket, aleyhinde başlatılan yasal işlemlerden dolayı birçok cezai müeyyideye maruz kalma riskini taşıyacaktır. Bu gibi durumlara sebebiyet vermemek adına adres değişikliğinin bildirimine önem verilmesi lazımdır. Yine firma adres değişikliğinin SGK tarafına da bildirimi zorunluluk ifade eder. Taşınmanın gerçekleşmesinden 10 gün sonra gereken bildirimin SGK tarafına arz edilmelidir.