Beyanname, kişi veya kurumlar tarafından bir konu hakkında yapılan beyanları karşılar. Vergi mükelleflerin doldurmak zorunda oldukları beyannameler, vergi dairelerine gönderilir.  Farklı beyanname örnekleri vardır. Geçici vergi beyannamesi, özel tüketim, gider, veraset ve intikal beyannamesi, şans oyunları ve daha farklı beyanname örnekleri söz konusudur. Beyannameler, vergi türüne göre değişiklik gösterir.

Beyanname süreleri

Beyanname türlerine göre beyan edilme süreleri de değişiklik arz eder. Yıllık gelir vergisi sunacak bir kurumun vergi beyannamesi için Mart ayını beklemesi gerekir. Muhtasar beyanname olarak ifade edilen ve gelir vergisi stopajı için hazırlanan beyanname süresi yıl içerisinde dört farklı ay olarak tespit edilmiştir. Onlar; ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarıdır. Eğer, ölümden veya daha farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkan veraset ve intikal durumlarında ödenecek vergi beyannamesi için ölümden sonraki dört ay içerisinde beyan yerine getirilmelidir. Farklı intikal hallerinde ise, bu süre 30 gün kadardır.

Emlak beyannamesi nedir?

Yeni bir yapının inşası veya mevcut yapı üzerinde yapılan değişiklik halinde beyanname hazırlanır. Yapının yıkılıp yenilenmesi asansör ve kalorifer tesisatı döşenmesi veya yapının mevcut kullanım amacından çıkarılarak, farklı bir amaç için yeniden kullanıma açılması gibi hallerde emlak beyannamesi hazırlanır. Yeni yapı veya mevcut yapıdaki yenilikler için hazırlanması zorunlu emlak beyannamesi, değişikliğin yapıldığı dönemden en fazla bir yıl içerisinde sunulmalıdır.

Düzeltme ve pişmanlık beyannamesi

Beyanname hazırlama ve gönderme süreçlerini çok daha kısa sürede halletmek ve vergi mükelleflerinin sunması gereken farklı beyanname türlerine hızlıca ulaşabilmelerini sağlamak açısından e-beyanname sisteminin kullanılması gerekir. Böylece, kısa sürede beyanname hazırlanıp, vergi dairesine gönderilmesi mümkün olur. Vergi usul kanununa göre düzeltme vasfını taşıyan vergi beyannamelerinin verilmesi de mümkündür. Bu aşamada, müddeti içerisinde vergi dairesine gönderilen asıl beyannamenin kaydının incelenmesinden sonra vergi mükellefi düzeltme beyanını da sisteme aktarabilir.
Düzeltme beyanının yanı sıra vergi hukuku kapsamına giren pişmanlık beyannamesi de vergi dairelerine gönderilen diğer beyanname modellerinden birisini ifade eder. Bunun için bazı koşullar söz konusudur; ve koşulların karşılanması halinde yasal sürenin sonunda pişmanlık beyannamesi gönderimi yapılabilir. Bu hususlara ilişkin mevzuat ve yönetmelikle ilgili detayları bilmek ve bunlara uygun hareket etmek, beyanname mesuliyetinin doğru bir şekilde yerine getirilmesini sağlayıcı bir noktadır.