Şirket kurmak isteyenler tarafından en çok tercih edilen limited şirket modeli, hem vergi avantajı sağlar hem de hızlı bir şekilde kurulabilir. Ayrıca devlet tarafından sağlanılan desteklerden yararlanma ve vergi indirimi talep etme haklarına da kavuşulabilir. Hızlı ve esnek bir şekilde kurulabilecek yapıya sahip şirket türünün açılması için izlenilmesi gereken prosedürlerin yerine getirilmesi lazımdır. Eksiksiz ve doğru şekilde yapılması gereken işlemler sonucunda limited türü şirkete sahip olunabilir ve ticari faaliyetlere başlanılabilir.

Muhasebeci ile işlemleri tamamlamak

Limited şirketi için hazırlanması gereken belgelerin toparlanması sürecinde mali müşavirle çalışılabilir. Böylece, şirket kurmak için yürütülecek prosedürlerle uğraşılmak zorunda kalınmaz. Ayrıca işletme kuruluşundan sonra takip edilmesi gereken muhasebe, vergilendirme, personelin SGK işlemleri gibi detaylar da mali müşavirlik tarafından yerine getirilir. Şirketle ilgili süreci kendi yönetmek isteyenlerin temin etmeleri gereken bir dizi belgeler söz konusudur.
Şirkte ortaklarının nerede oturduklarını gösterir ikamet belgesinin temin edilmesi lazımdır. Ayrıca, şirket merkezini gösteren belge, kira sözleşmesi, sermayedarların oranlarını gösteren sözleşme de talep edilen belgeler arasında bulunur. Bu tür belgelerin toparlanmasından sonra şirket kuruluşunu belirten ana sözleşmenin hazırlanması lazımdır. Ana sözleşme MERSİS sistemi üzerinden hazırlanır ve sisteme işlenilir. Bu aşamada oldukça dikkatli olunması lazımdır. İşletme yetkilisi tarafından şirket unvanının doğru girilmesi ve bu unvanın başka bir işletme tarafından kullanılmadığından emin olunması gerekir. Aksi halde, ana sözleşme işlemleri yapılamaz. Bu nedenle firma yetkilileri tarafından ticaret sicil gazetesi veya sicil odası aracılığı ile unvan araştırması yapmaları faydalıdır.
Ana sözleşmenin MERSİS sistemine girişinden sonra potansiyel vergi numarası tanımlanır. Bu sayfanın çıktısının alınması ve sistem tarafından gösterilen potansiyel vergi dairesine kayıt için ibraz edilmesi lazımdır. Vergi numarası, vergi mükellefi olan kurumun vergi tahsilatı için kullanacağı numaradır. Vergi dairesi ile alakalı işlemlerin yapılmasından sonra firmaya ait banka hesabının açılması için çalışılmak istenilen bankaya müracaat edilebilir. Mart 2018’de yapılan değişiklikle beraber limited şirket kurmak için ilk olarak ödenmesi gereken sermaye şartı kaldırılmıştır. Şirket kurulduktan sonra banka hesabı açılabilir ve öngörülen sermaye ise, iki sene içerisinde yatırılabilir.
Kurulmak istenilen firmanın Anonim olması halinde izlenmesi gereken yöntem ve usul farklıdır.Tedrici ve ani olmak üzere iki farklı kuruluş modeline sahip anonim firmanın ortaklarının şirket kuruluşu sırasında vaat ettikleri sermayenin 4’te 1’ini 3 ay içerisinde ödemeleri gerekir. Kalan kısmın ise, 3 sene içerisinde yatırılması lazımdır. Tedrici modelde ise, taahhüt edilen sermayenin yüzde 10’luk kısmının ödenmesi talep edilir.