Vergi daireleri, vergi mükelleflerini belirler, tespit eder ve ödemeleri gereken vergilerin tahsilini gerçekleştirir. Aynı zamanda vergi mükellefi olmasına rağmen üzerine düşen vergi miktarını ödemeyen ve bu nedenle de vergi borçlusu durumuna düşen kişilere yönelik takibat başlatır. Vergi dairelerinde, işletme ve kurumla ilgili bazı işler de yerine getirilir. Ancak internet hizmetinin devreye alınmasından sonra birçok iş vergi dairelerine gidilmeden ilgili kurumun online hizmetler bölümünden yapılabilir. Yine de bazı işlemlerin gerçekleştirilmesi için vergi dairelerine gidilmesine gerek vardır. Onlardan bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

Adres değişiklikleri

İşyerinizi taşıdıktan sonra mevcut değişikliğin beyan edilmesi zorunludur. Eğer taşınma işlemi bağlı olduğunuz vergi dairesinin bölge sınırları içerisinde ise, vergi dairesine gitmeden de sicil formunu yenileyerek adres değişikliği bildiriminde bulunulabilir. Ancak bağlı olunan vergi dairesi sınırları dışında bir yere taşınmanız halinde vergi dairesine giderek, “nakil nedeniyle terk” işlemlerini tamamlamanız gerekir. Buradan alınan evrakları, yeni işyeri adresinin bulunduğu bölgedeki vergi dairesine ibraz etmeniz lazımdır.

Vergi dairesine hangi bildirim işlemleri yapılır?

İşinizle ve işyerinizle ilgili herhangi bir değişikliğin olması halinde bildirim yapmanız gerekir. Mesela, yükümlülüklerle ilgili değişiklik halinde beyanname hazırlanmalıdır. Farklı bir vergi modeline geçişin söz konusu olması, adres değişiklikleri veya bazı yükümlülüklerden istisna edilmeniz durumlarında vergi dairelerine gereken bildirimlerin yapılması şarttır. Vergi dairesine yapılacak bildirimler için online hizmetler kullanılabilir. Ancak bazı bildirimlerin yapılabilmesi adına vergi dairesine gitmeniz gerekebilir.
Hatalı vergi levhalarının düzeltilmesine yönelik işlemlerin bizzat vergi dairesine gidilerek yapılması gerekir. vergi levhası tasdik işlemleri için ise online işlemlerden yararlanılabilir. Vergi dairesine evrak gönderimlerinde esas alınacak tarihler değişiklik arz edebilir. Eğer kargo yolu ile evrak beyanı yapılıyorsa, vergi dairesine teslim tarihi baz alınan tarih olarak kayda geçer. Ancak taahhütlü gönderilen postalarda esas alınan ve başlangıç kabul edilen tarih postaya veriliş günüdür. Vergi dairesinin internet hizmetlerinden doğrudan yararlanmak söz konusu değildir. Öncelikli olarak, internet vergi dairesini kullanabilmek için kayıt formunun doldurulması lazımdır. Süreç bununla tamamlanmıyor. Beyan metininin hazırlanıp imzası ve kurum yetkilisi ya da, kurum yetkilisi tarafından vazifelendirilen bir kişinin bağlı olunan vergi dairesine giderek, internet vergi dairesinden yararlanmak için bizzat başvuru yapması gerekiyor.