SGK İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI İTİRAZ VE DAVA YOLU

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile getirilmiş olan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya geç olarak yerine getirilmesi halinde, aynı Kanunun 102’nci maddesine istinaden ilgililere idari para cezası kesilmektedir. İdari para cezalarına karşı (sgk idari para cezalarına itiraz) başvurulacak itiraz ve dava kanunyolları aynı Kanunun 102’nci maddesinde açıklanmaktadır. İdari para cezasının verilmesi, bu … Okumaya devam et SGK İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI İTİRAZ VE DAVA YOLU