SMMM Murat BAL


Hakkında

Murat Bal, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’na kayıt olup, 2001 yılından beri mali müşavir olarak görev yapmaktadır. Sayın Bal, hukuk büromuz müvekkillerine, muhasebe işlemleri, vergi ve yatırım danışmanlığı, şirket kuruluşu işlemleri, denetim, defter tutma, gayrimenkul danışmanlığı ve diğer mali meselelere ilişkin finansal ve yönetim danışmanı olarak hizmet vermektedir.
Sayın Bal, özellikle Anonim Şirket, Limited Şirket, İrtibat Büroları, şube ve temsilci ofislerin kuruluşu aşamasında, sıklıkla avukatlık hizmetinin yanında mali müşavirlerin yetki alanına giren işlemler bakımından hukuk büromuz çatısı altında hizmet vermektedir. Gerçek ve tüzel kişi mükelleflere, vergi danışmanlığı, bordrolama ve finans hizmetleri dahil olmak üzere muhasebe hizmeti vermektedir. Bunun yanında defter tutma ve KDV iadesi işlemlerini de gerçekleştirmektedir.
Aynı şekilde Sayın Bal, mükelleflerin vergi yükümlülükleri kapsamında, mali ve yasal belgeleri incelemek suretiyle, gerekli mali yükümlülükleri yerine getirerek, muhtemel vergi riskleri için sonuç odaklı çözüm üretir.
Murat Bal, şirketlerin uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun denetimi bakımından IFRS ile uyumlu finansal raporlamanın yanında, iç denetim hizmeti (IAS) de vermektedir.
Yine şirketlerin sosyal güvenlik işlemleri kapsamında bordrolama hizmeti sağladığı gibi, yabancı çalışanlar bakımından sosyal güvenlik, stopaj vergisi ve bordro hizmetlerini gerçekleştirmektedir.