BALRIUM Grup; Türk Vatandaşlığı başvurunuzdan “T.C. Türk Vatandaşlığı Kimlik Kartı” almaya kadar süren bütün başvuru, destek ve danışmanlık işlemlerinizi şahsen sizinle veya isteğiniz halinde avukatlarımız nezaretinde avukat vekaletnamesiyle tamamlamaktadır. Avukatlarımız, bilgili, tecrübeli ve nitelikli olup, Türk Vatandaşlığı alınması (türk vatandaşlığı alma şartları, türk vatandaşlığı gayrimenkul, türk vatandaşlığı taşınmaz, yatırım yoluyla türk vatandaşlığı kazanma) hizmetini vermektedir.

250.000,-USD BEDELLİ TAŞINMAZ SATIN ALMA YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMAK

250.000,-USD BEDELLİ TAŞINMAZ SATIN ALMA YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMAK

En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı satın alıp tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyduran yabancı Türk Vatandaşlığı (türk vatandaşlığı gayrimenkul) kazanmaktadır.

250.000,-USD değerindeki taşınmazın (türk vatandaşlığı gayrimenkul) tapudan satın alınması veya satın almanın noterden vaad edilmesi yoluyla Türk Vatandaşlığı kazanılması 19.09.2018 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte değişikliğiyle mümkün olmuştur. En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı satın alıp veya satın almayı vaad edip tapu kayıtlarına 3yıl satılmaması şerhi koyduran yabancı uyruklu gerçek kişi eşi ve 18 yaşından küçük çocuklarıyla beraber Türk Vatandaşlığı kazanmaktadır.

İŞLEM KOŞULLARI

 • Taşınmaz 19.09.2018 tarihinden sonra satın alınmış olmalıdır.
 • Ayrıca Taşınmaz tapudan satın alınmalı veya Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi (yatırım yoluyla türk vatandaşlığı kazanma) noterden düzenlenmelidir.
 • Taşınmaz bedeli 250.000,-USD mülk sahibine bankadan ödenmelidir.
 • Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ne vatandaşlık başvurusu yapılmalıdır.
 • Taşınmazın değerinin 250.000,-USD olduğu hususunda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisanslı eksper tarafından “Gayrımenkul Değerleme Raporu” (türk vatandaşlığı gayrimenkul) düzenlenmelidir.
 • Gayrımenkul Değerleme Raporu taşınmazın tapudan devrinin yapıldığı tarihteki TL değeri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru üzerinden USD olarak hesaplanmalıdır.
 • Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından taşınmazın tapu kaydına 3 yıl satılamaz şerhi tesis edilmelidir.
 • Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü davetine yabancı uyruklu gerçek kişi şahsen icabet etmelidir.

YABANCILARIN TAŞINMAZ SATIN ALMASINDAKİ KANUNİ SINIRLAR

 • Yabancı uyruklu gerçek kişiler Türkiye genelinde en fazla 30 Hektar taşınmaz satın alabilir ve sınırlı ayni hak edinebilir.
 • Taşınmaz askeri yasak ve güvenlik bölgeleri dışında kalmalıdır. Bu husus Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yetkili askeri makamlardan edinime uygun olduğu kararı verilmelidir.
 • Yabancı uyruklu gerçek kişiler, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün %10’una kadar taşınmaz (türk vatandaşlığı taşınmaz) ve sınırlı ayni hak edinebilir.
 • Kendi ülkelerinde kendi mevzuatlarına göre kurulan yabancı tüzel kişiler ve yabancı uyruklu gerçek kişiler lehine taşınmaz rehni tesisinde kanuni sınırlamalar uygulanmaz.
 • Kanun hükümlerine aykırı olarak edinilen; (türk vatandaşlığı alma şartları) edinim amacına aykırı kullanıldığı ilgili Bakanlık ve idarelerce tespit edilen; proje şartıyla satın almalarda süresi içinde ilgili Bakanlığa başvurulmayan veya süresi içinde projeleri gerçekleştirilmeyen; taşınmazlar tasfiye hükümlerine tabidir.

İŞLEM SÜRECİ

 • Valilik Başvurusu
 • VAT 4  Formu Düzenlenmesi
 • Çevre Şehircilik Bakanlığı Uygunluk Belgesi
 • Vergi Numarası Almak
 • İkamet İzni Başvurusu
 • İl Nüfus Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü Türk Vatandaşlığı Başvurusu
 • İstanbul Ticaret Odası Vatandaşlık İşleri Bürosu Mülakatı
 • Bakanlar Kurulu Kararı

İkametin türüne göre gerekli belgelerin neler olduğu ülkeden ülkeye, kişiden kişiye veya talepten talebe farklılık gösterdiğinden lütfen ofisimizi arayınız. (İLETİŞİM SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

500.000,-USD SABİT SERMAYE YATIRIMI YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMAK

500.000,-USD SABİT SERMAYE YATIRIMI YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMAK

En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştiren ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca adına uygunluk belgesi (türk vatandaşlığı alma şartları) düzenlenen yabancı Türk Vatandaşlığı kazanmaktadır.

İŞLEM SÜRECİ

 • Valilik Başvurusu
 • VAT 4  Formu Düzenlenmesi
 • Sanayi Teknoloji Bakanlığı Uygunluk Belgesi
 • Vergi Numarası Almak
 • İkamet İzni Başvurusu
 • İl Nüfus Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü Türk Vatandaşlığı Başvurusu
 • İstanbul Ticaret Odası Vatandaşlık İşleri Bürosu Mülakatı
 • Bakanlar Kurulu Kararı

Gerekli belgelerin neler olduğu ülkeden ülkeye, kişiden kişiye veya talepten talebe farklılık gösterdiğinden lütfen ofisimizi arayınız. (İLETİŞİM SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ)

500.000,-USD BANKAYA MEVDUAT YATIRMAK YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMAK

500.000,-USD BANKAYA MEVDUAT YATIRMAK YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMAK

En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca adına uygunluk belgesi düzenlenen yabancı Türk Vatandaşlığı kazanmaktadır.

İŞLEM SÜRECİ

 • Valilik Başvurusu
 • VAT 4  Formu Düzenlenmesi
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygunluk Belgesi
 • Vergi Numarası Almak
 • İkamet İzni Başvurusu
 • İl Nüfus Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü Türk Vatandaşlığı Başvurusu
 • İstanbul Ticaret Odası Vatandaşlık İşleri Bürosu Mülakatı
 • Bakanlar Kurulu Kararı

500.000,-USD DEVLET TAHVİLİ & HAZİNE BONOSU SATIN ALMA YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI

500.000,-USD DEVLET TAHVİLİ & HAZİNE BONOSU SATIN ALMA YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI

En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını satın alıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunan ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca adına uygunluk belgesi düzenlenen yabancı Türk Vatandaşlığı kazanmaktadır.

İŞLEM SÜRECİ

 • Valilik Başvurusu
 • VAT 4  Formu Düzenlenmesi
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Uygunluk Belgesi
 • Vergi Numarası Almak
 • İkamet İzni Başvurusu
 • İl Nüfus Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü Türk Vatandaşlığı Başvurusu
 • İstanbul Ticaret Odası Vatandaşlık İşleri Bürosu Mülakatı
 • Bakanlar Kurulu Kararı

İkametin türüne göre gerekli belgelerin neler olduğu ülkeden ülkeye, kişiden kişiye veya talepten talebe farklılık gösterdiğinden lütfen ofisimizi arayınız. (İLETİŞİM SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

500.000,-USD GAYRIMENKUL YATIRIM FONU SATIN ALMA YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI

500.000,-USD GAYRIMENKUL YATIRIM FONU SATIN ALMA YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI

En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım (yatırım yoluyla türk vatandaşlığı kazanma)fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını satın alıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulunca adına uygunluk belgesi düzenlenen yabancı Türk Vatandaşlığı kazanmaktadır.

İŞLEM SÜRECİ

 • Valilik Başvurusu
 • VAT 4 Formu Düzenlenmesi
 • Sermaye Piyasası Kurulu Uygunluk Belgesi
 • Vergi Numarası Almak
 • İkamet İzni Başvurusu
 • İl Nüfus Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü Türk Vatandaşlığı Başvurusu
 • İstanbul Ticaret Odası Vatandaşlık İşleri Bürosu Mülakatı
 • Bakanlar Kurulu Kararı

İkametin türüne göre gerekli belgelerin neler olduğu ülkeden ülkeye, kişiden kişiye veya talepten talebe farklılık gösterdiğinden lütfen ofisimizi arayınız. (İLETİŞİM SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

TÜRKİYE’DE 50 İŞÇİ ÇALIŞTIRMA YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI

TÜRKİYE'DE 50 İŞÇİ ÇALIŞTIRMA YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI

En az 50 kişilik istihdam oluşturan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca adına uygunluk belgesi düzenlenen yabancı Türk Vatandaşlığı (yatırım yoluyla türk vatandaşlığı kazanma) kazanmaktadır.

İşlem Süreci

 • Valilik Başvurusu
 • VAT 4 Formu Düzenlenmesi
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uygunluk Belgesi
 • Vergi Numarası Almak
 • İkamet İzni Başvurusu
 • İl Nüfus Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü Türk Vatandaşlığı Başvurusu
 • İstanbul Ticaret Odası Vatandaşlık İşleri Bürosu Mülakatı
 • Bakanlar Kurulu Kararı

İkametin türüne göre gerekli belgelerin neler olduğu ülkeden ülkeye, kişiden kişiye veya talepten talebe farklılık gösterdiğinden lütfen ofisimizi arayınız. (İLETİŞİM SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

OLAĞANÜSTÜ HİZMETLER YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI

OLAĞANÜSTÜ HİZMETLER YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI

Bilimsel, Teknolojik, Ekonomik, Sosyal, Sportif, Kültürel, Sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan yabancı Türk Vatandaşlığı kazanmaktadır.

İşlem Süreci

 • Valilik Başvurusu
 • VAT 4 Formu Düzenlenmesi
 • İlgili Bakanlık Uygunluk Belgesi
 • İkamet İzni Başvurusu
 • İl Nüfus Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü Türk Vatandaşlığı Başvurusu
 • İstanbul Ticaret Odası Vatandaşlık İşleri Bürosu Mülakatı
 • Bakanlar Kurulu Kararı

İkametin türüne göre gerekli belgelerin neler olduğu ülkeden ülkeye, kişiden kişiye veya talepten talebe farklılık gösterdiğinden lütfen ofisimizi arayınız. (İLETİŞİM SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

TURKUAZ KART (Süresiz İkamet İzni) YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI

TURKUAZ KART (Süresiz İkamet İzni) YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI

Turkuaz Kart Sahibi Yabancılar, Turkuaz Kart Sahibi Yabancıların Yabancı Eşi, Turkuaz Kart Sahibi Yabancıların Kendisinin veya Eşinin Ergin Olmayan veya Bağımlı Yabancı Çocuğu Türk Vatandaşlığı kazanmaktadır. (türk vatandaşlığı alma şartları)

İşlem Süreci

 • Valilik Başvurusu
 • VAT 4 Formu Düzenlenmesi
 • İç İşleri Bakanlığı Uygunluk Belgesi
 • İkamet İzni Başvurusu
 • İl Nüfus Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü Türk Vatandaşlığı Başvurusu
 • İstanbul Ticaret Odası Vatandaşlık İşleri Bürosu Mülakatı
 • Bakanlar Kurulu Kararı

İkametin türüne göre gerekli belgelerin neler olduğu ülkeden ülkeye, kişiden kişiye veya talepten talebe farklılık gösterdiğinden lütfen ofisimizi arayınız. (İLETİŞİM SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

GÖÇMENLİK YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI

GÖÇMENLİK YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI

5543 sayılı İskân Kanununa göre işlemleri tamamlanarak göçmen olarak kabul edilen yabancılar Türk Vatandaşlığı (türk vatandaşlığı) kazanma kazanmaktadır.

İşlem Süreci

 • Valilik Başvurusu
 • VAT 5 Formu Düzenlenmesi
 • Çevre Şehircilik Bakanlığı Göçmen Uygunluk Belgesi
 • İkamet İzni Başvurusu
 • İl Nüfus Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü Türk Vatandaşlığı Başvurusu
 • İstanbul Ticaret Odası Vatandaşlık (türk vatandaşlığı kazanma) İşleri Bürosu Mülakatı
 • Bakanlar Kurulu Kararı

İkametin türüne göre gerekli belgelerin neler olduğu ülkeden ülkeye, kişiden kişiye veya talepten talebe farklılık gösterdiğinden lütfen ofisimizi arayınız. (İLETİŞİM SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

EVLENME YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI

EVLENME YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI

Türk Vatandaşı ile 3 Yıl evlilik bağı ile evli kalan yabancılar Türk Vatandaşlığı kazanmaktadır. Türk Vatandaşlığı başvurusundan sonra Türk Vatandaşı eşin ölmesi veya evliliğin sona ermesi halinde aile birliği şartı aranmaksızın Türk vatandaşlığı kazanmaktadır. Evlenerek Türk Vatandaşlığı kazanan yabancılar evliliğin butlanı kararı verilmesi halinde evlenirken iyiniyetliyseler Türk Vatandaşlığını muhafaza ederler.

İşlem Süreci

 • Valilik Başvurusu
 • VAT 6 Formu Düzenlenmesi
 • İçişleri Bakanlığı (Süre & İyiniyet) Uygunluk Belgesi
 • İkamet İzni Başvurusu
 • İl Nüfus Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü Türk Vatandaşlığı Başvurusu
 • İstanbul Ticaret Odası Vatandaşlık İşleri Bürosu Mülakatı
 • Bakanlar Kurulu Kararı

İkametin türüne göre gerekli belgelerin neler olduğu ülkeden ülkeye, kişiden kişiye veya talepten talebe farklılık gösterdiğinden lütfen ofisimizi arayınız. (İLETİŞİM SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

YABANCININ TÜRK VATANDAŞI TARAFINDAN EVLAT EDİNİLMESİ YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI

YABANCININ TÜRK VATANDAŞI TARAFINDAN EVLAT EDİNİLMESİ YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI

Türk yasalarına göre ergin olmayan yabancının Türk Vatandaşı tarafından evlat edinilmesi halinde Türk Vatandaşlığı kazanmaktadır.

İşlem Süreci

 • Valilik Başvurusu
 • VAT 7 Formu Düzenlenmesi
 • İçişleri Bakanlığı (Süre & İyiniyet) Uygunluk Belgesi
 • İkamet İzni Başvurusu
 • İl Nüfus Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü Türk Vatandaşlığı Başvurusu
 • İstanbul Ticaret Odası Vatandaşlık İşleri Bürosu Mülakatı
 • Bakanlar Kurulu Kararı

İkametin türüne göre gerekli belgelerin neler olduğu ülkeden ülkeye, kişiden kişiye veya talepten talebe farklılık gösterdiğinden lütfen ofisimizi arayınız. (İLETİŞİM SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ)