BALRIUM Grup; Türkiye’de ikamet başvurunuzdan “T.C. İkamet İzni Kartı” almaya kadar süren bütün süreci, başvuru, destek ve danışmanlık işlemlerinizi şahsen sizinle veya isteğiniz halinde avukatlarımız nezaretinde tamamlamaktadır. Avukatlarımız, bilgili, tecrübeli ve nitelikli olup, 90 gün içinde Türkiye’de İkamet İzni alınması hizmetini vermektedir.
Türkiye’deki vize süresinden veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da 90 günden fazla kalacak yabancıların e-ikamet sistemi üzerinden, şartlarını taşıdığı ikamet izni türüne müracaatta bulunması zorunludur. Türk hukuku ve uluslararası hukuk kurallarının uygulanmasında paralelliğin sağlanması, insan hakları ihlallerinin önlenmesi, insana yaraşır bir sistemin oluşturulmasını hedefleyen Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre; yetkili makamlar tarafından düzenlenen “İkamet İzni” yabancının Türkiye’de belirli bir süre ve belirli bir yerde yaşamasını sağlayan izin belgesidir. Çalışma İzni bulunan yabancının İkamet İzni alması gerekmemektedir.

İŞLEM SÜRECİ

Yabancı; ikamet izni almak için gerekli belgeler İkamet Başvuru Belgesi ve Harç Makbuzu ile 15 gün içerisinde Türkiye’ye vize gerekmeksizin giriş-çıkış yapabilmektedir.  Yabancı 15 günden fazla Türkiye dışında kalırsa yeniden vize alarak giriş yapabilmektedir. Yabancı, kısa dönem ikamet izni için aranan şartlardan birini veya birkaçını yerine getirmez veya şartlar ortadan kalkarsa, yabancının İkamet İzni’ni veriliş amacı dışında kullandığı tespit edilirse, yabancı hakkında geçerli sınır dışı etme veya ülkeye giriş yasağı kararı verilirse ve yurt dışında kalış süresi bakımından ihlale düşerse kısa dönem ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz.

 • Vergi Numarası Almak (Vergi Dairesi’nden)
 • Adres Kaydı Oluşturmak (Nüfus Müdürlüğü’nden)
 • Zorunlu & Geçerli Özel Sağlık Sigortası Poliçesi (Sigorta Acentesi’nden)
 • İkamet İçin Kira Sözleşmesi Yapmak (Yabancı ile Mülk Sahibi Arasında)
 • İkamet İzni Türüne Dair Belge Aslı Toplamak
 • İl Göç İdaresine Online Başvuru Yapmak (Yabancı veya Avukatı)
 • İkamet İzni Harcı Yatırmak (Vergi Dairesi’ne)
 • İl Göç İdaresi Randevusuna Katılmak (Yabancı & Avukat)
 • İl Göç İdaresine Belge Asıllarını Teslim Etmek (Yabancı veya Avukat)
 • İl Valiliği’nden İkamet İzni Belgesi’ni PTT Kargo ile İkamete Teslim ettirmek

VİZESİZ ÜLKELER LİSTESİ

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ TÜRLERİ

6485 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 31’nci ve 32’nci maddelerinde ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 28’nci ve 29’ncu maddelerinde düzenlenmiştir.

 • Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar (1-2 Yıl)
 • Ticari bağlantı veya iş kuracak olan yabancılar, (1-2 Yıl)
 • Türkiye’de çalışmayan ancak Bakanlar Kurulunca belirtilecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu (5 Yıl)
 • Turizm amaçlı kalacak yabancılar (1-2 Yıl)
 • Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecek olan yabancılar (1-2 Yıl)
 • Aile ikamet izni şartlarını kaybetmesi durumunda kısa dönem ikamet iznine geçirilecek olan yabancılar (1-2 Yıl)
 • Hizmet içi eğitim programına katılacak olan yabancılar (1-2 Yıl)
 • Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecek olan yabancılar(1-2 Yıl)
 • Bilimsel araştırma amacıyla gelecek olan yabancılar (1-2 Yıl)
 • Türkçe öğrenme kurslarına katılacak olan yabancılar (1-2 Yıl)
 • Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak olan yabancılar (1-2 Yıl) 
 • Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat eden yabancılar (1-2 Yıl)
 • Adli veya idari makamların talep veya kararlarına bağlı olarak Türkiye’de kalması gereken yabancılar (1-2 Yıl)
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancılar (5 Yıl)

AİLE İKAMET İZNİ

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 34 ila 37’nci maddelerinde ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 30 ila 34’üncü maddelerinde aile ikamet izni düzenlenmiştir.

ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 38 ila 41’inci maddelerinde ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 35 ila 39’uncu maddelerinde öğrenci ikamet izni düzenlenmiştir.

UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 42 ila 45’inci maddelerinde ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 40 ila 43’üncü maddelerinde uzun dönem ikamet izni düzenlenmiştir.

İNSANİ İKAMET İZNİ

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 46’ncı ve 47’nci maddelerinde ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 44’üncü maddesinde insani ikamet izni düzenlenmiştir.

İNSAN TİCARETİ MAĞDURU İKAMET İZNİ

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 48’inci ve 49’uncu maddelerinde ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 45’inci ve 46’ncı maddelerinde insan ticareti mağduru ikamet izni düzenlenmiştir.

İkametin türüne göre gerekli belgelerin neler olduğu ülkeden ülkeye, kişiden kişiye veya talepten talebe farklılık gösterdiğinden lütfen ofisimizi arayınız. (İLETİŞİM SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ)