HAKKIMIZDA

BALRIUM Grup; Kurucu Ortakları Avukat Arabulucu Yasemin BAL, Mali Müşavir Murat Bal, Danışman Leyla Ayşe BAL ile 1990 yılından beri donanımlı, deneyimli uzman ekibiyle iş dünyasının değişen ve gelişen tüm gereksinimlerine çözüm üretmiştir.

Bilgili ve deneyimli ekiplerimizin ilk hedefi önerileri ve çözümleriyle sorun doğmasına engel olacak teknik, hukuki, mali ve sektörel önlemleri almaktır. Sorun doğduğunda en az maliyetle, en kısa sürede sorunu çözüme ulaştırmak için avukatlık, arabuluculuk, tahkim, uzlaştırma gibi mahkemelerin alternatifi olan çözümleri, mali müşavirlik ve bağımsız denetçilik gibi mali çözüm yollarını, yatırım ve finans danışmanlığı gibi sektörel çözümleri uygulamaktadır. Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından geliştirilen kalitenin temel esasları, terimler ve tariflerini (ISO 9000), kalite teminatını (ISO 9001, 9002, 9003) ve kalite yönetim sistemlerini ve performans iyileştirmeleri kılavuzunu içeren (ISO 9004) standartları Türkiye’de hem uygulamaya hem yılda iki kez denetlenmeye yetkili Türk Standartları Enstitüsü’nün tüm kural ve ilkeleri; grubumuzda faaliyet gösteren yenilikçi, hızlı, güvenilir, ekonomik süreç yönetimi anlayışına sahip ve iş dünyasındaki gereksinimlerin çözüm ortağı olmayı hedefleyen birimlerimizde uygulanmaktadır.


YÖNETİM KURULUMUZ

Avukat  Arabulucu Yasemin Bal
BAŞKAN VEKİLİ
Av. Arb. Yasemin BAL
Mali Müşavir Murat Bal
BAŞKAN
SMMM Murat BAL
Avukat Leyla Ayşe Bal
GENEL MÜDÜR
Danışman Leyla BAL

DEVAMINI GÖR


ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Balrium Grup Avukatlık Ve Hukuku Danışmanlık Bürosu

AVUKATLIK & HUKUKİ DANIŞMANLIK

Hukuksal sorunların dava yoluyla çözümüne yönelik süreci güncel hukuki mevzuat (Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, T.C. Anayasası, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik, Genelge) bilgisi ve uygulama tecrübesine sahip Türkiye Barolar Birliği sicilinde kayıtlı avukatlarımız & hukuki danışmanlarımız takip etmektedir. Somut maddi olaylar büyük bir dikkat ve özenle yeniden tanımlanarak stratejik çerçevelemeye tabi tutulmakta ve en başından sonuna kadar adım adım planlanmaktadır.

DEVAMINI GÖR

Balrium Grup Mali Müşavirlik Hizmetleri

MALİ MÜŞAVİRLİK

Gerçek ve tüzel kişilerin Vergi Usul Kanunu ve Tek Düzen Hesap Planı Standartlarına uygun olarak yıllık finansal yönetim planlaması, konsolide finansal tabloları ve analizlerinin hazırlanması, yönetim, defter, kayıt ve belgelerin muhasebeleştirilmesi, vergilendirme, beyanname ve raporlamaya yönelik mali hususların vergi dairesi ve vergi mahkemelerinde çözümüne yönelik süreci güncel vergi mevzuatı bilgisi ve uygulama tecrübesine sahip mali müşavirlerimiz ve serbest muhasebecilerimiz takip etmektedir.

DEVAMINI GÖR

Balrium Grup Uzlaştırma Hizmetleri

UZLAŞTIRMA

Ceza Muhakemeleri Kanununun sağladığı temel hak ve güvencelere sahip suçtan zarar gören gerçek kişi veya kamu tüzel kişileri hariç özel hukuk tüzel kişisi mağdurlar ile suçun faili gerçek kişiler, güvenli, denetimli ve etik ilkelerin hakim olduğu, sevgi, saygı ve onarıcı adalet anlayışıyla oluşturulan bir ortamda uzlaştırma sürecine özgür iradeleriyle etkili şekilde katılarak, Uzlaştırma Yönetmeliği bilgisi ve uygulama tecrübesine sahip Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı sicilinde kayıtlı bağımsız, tarafsız ve önyargısız uzlaştırmacı nezaretinde soruşturma, kovuşturma ve kesin hüküm sürecini barışma ile sona erdirmektedirler.

DEVAMINI GÖR

Balrium Marka Patent Bürosu Avukat Yasemin BAL tarafından nitelikli marka patent hukuku süreci yönetmektedir

MARKA & PATENT

BALRIUM Marka Patent Bürosu Yasemin BAL tarafından 1990 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Türk Patent Enstitüsü’nün kuruluşuyla birlikte Marka Vekili vasıtasıyla Marka Oluşturma ve Marka Tescili, Türkiye’de ve Dünya’da Patent Tescili, Faydalı Model Tescili, Endüstriyel Tasarım Tescili, Coğrafi İşaret Tescili ve tescili sağlanan fikri ve sınai hakların ihlallerinin önlenmesi, ihlal edenlerin aleyhine ceza davalarının açılması ve ihlalin sebep olduğu maddi ve manevi zararların tazmini için öncelikle sulh, mümkün olmazsa yargı yoluyla alanında kendini ispatlamış, bilgili, tecrübeli Marka Vekili eşliğinde “Marka Patent Vekilliği Hizmeti” vermektedir.

DEVAMINI GÖR

ARABULUCULUK

Hukuksal sorunların müzakere yoluyla çözümüne yönelik arabuluculuk sürecini, sistematik iletişim ve çözüm yöntemlerini uygulama tecrübesi ve yeteneklerine sahip T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı sicilinde kayıtlı arabulucularımız, arabuluculuk sistemini uygulayan ülkelerin arabulucularının katılımıyla eş arabuluculuk sistemini uygulayarak yürütmektedir. Uyuşmazlıklar birbirinin aynısı gibi görünen sebep ve sonuçlardan oluşuyormuş gibi görünse de adeta parmak izi gibi önemli farklılıklar göstermektedir.

DEVAMINI GÖR

Balrium-Bağımsız-Denetimcilik

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK

Tüzel kişilerin Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS / UFRS / IFRS) ve BOBİ Firansal Raporlama Standartları ile BDDK standartlarına uygun olarak yıllık finansal yönetim ve konsolide finansal tablolarının hazırlanması, yönetim ve finans tablolarının standartlara uygunluğu ve doğruluğu, defter, kayıt ve belgelerin denetlenmesi ve değerlendirilmesi süreci ile bağımsız dijital iç denetim sürecini uygulama tecrübesi ve yeteneklerine sahip Hesap & Siber Bağımsız Denetçilerimiz yürütmektedir.

DEVAMINI GÖR

Balrium Grup Avukatlık ve Hukuk Bürosu Tahkim Hizmetleri

TAHKİM

Uluslararası ve yabancılık unsuru taşıyanlar dahil olmak üzere, aralarında tahkim anlaşması yapmış gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri ve kamu hukuku tüzel kişileri, güncel hukuki mevzuat (Tahkim anlaşmasında belirlenen hukuku ve usulü veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, T.C. Anayasası, Kanun, KHK, Tüzük, Yönetmelik, Genelge) bilgisi ve uygulama tecrübesine sahip, bağımsız, tarafsız, uzman ve hakemlerin, hakkaniyet, eşitlik, gizlilik anlayışıyla oluşturdukları Tahkim Kurulu’nda, hukuki sorunun çözümüne yönelik tahkim sürecini Tahkim Anlaşmasıyla çözebilmektedirler.

DEVAMINI GÖR

Balrium Sektörel Danışmanlık Bürosu Leyla Ayşe BAL tarafından 1990 yılında İstanbul'da kurulmuştur.

SEKTÖREL DANIŞMANLIK

BALRIUM Sektörel Danışmanlık Bürosu Leyla Ayşe BAL tarafından 1990 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Firmalar için sektörel yatırım seçenekleri oluşturmuş ve çalışmalarını organize ederek yönetmiştir. Bilişim ve İletişim Teknolojileri, Akıllı Tarım ve Su Teknolojileri, Sağlık ve Bağımlılıkla Mücadele Teknikleri, İthalat ve İhracat Uygulamaları, Yenilenebilir Enerji ve Su Kaynakları, Yeraltı Kaynakları ve Maden, Eğitim ve Belgelendirme, Sağlık Turizmi, Kültür ve Sanat, Basın ve Medya, alanlarında, kendini ispatlamış, analitik düşünen, bilgili, tecrübeli, yetenekli ve lisanslı Uzman Danışmanlar Vekili eşliğinde “Marka Patent Vekilliği Hizmeti” vermektedir.

DEVAMINI GÖR


İLETİŞİM