Barter Sözleşmesi

BARTER SÖZLEŞMESİ

Ticaretin aktörleri paranın maliyetinin artması nedeniyle farklı finansal usullerle alım-satım ihtiyacını karşılamak istediğinden, mal veya hizmetin değişiminde faiz uygulaması olmadığından, para veya kıymetli evrak ile yapılan alış-verişten  nispeten uzun vade içerdiği için para maliyetinin düşürdüğünden, işletmelerin kapasitelerini değerlendirmesi avantajını ve tahsilatın güvenliğini sağladığından, yaygınlaşma potansiyeli yüksek olan BARTER SİSTEMİ (barter sözleşmesi) yükselen bir değerdir.

Balrium Barter Hizmetleri

BALRIUM, sektör veya pazar kısıtlaması olmaksızın, mala karşı hizmet, mala karşı mal, hizmete karşı hizmet, hizmete karşı mal veya kısmen para veya kıymetli evrak değişimini öngören iki kişi arasındaki Klasik Barter veya çok kişi arasındaki Havuz Barter sistemi gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte; BARTER ŞİRKETLERİ için Barter Üyelik Sözleşmesi, Arz ve Talep Bildirim Formu ve Barter Çeki düzenleyerek hukuk hizmeti vermektedir.

Ayrıca; Barter sisteminde para bir ifa şekli olarak değil, bir değer birimi olarak kullanılmakta olup mal veya hizmete karşılık yine mal veya hizmet şeklinde alacak verecek ilişkisi oluşturmaktadır.

Bununla beraber; Barter Üyelik Sözleşmesi: Barter sistemine üye olmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, barter sisteminde tek işlem için veya belirli bir süre için veya çoklu işlem yapmasını sağlayan, üyenin, cari hesaplarını tutmak için barter şirketini yetkilendiren, üyelerin birbirlerine ve barter şirketine karşı hak ve yetkilerini belirleyen ve barter şirketine ödenecek belirli aylık ödemeyi düzenleyen bir çerçeve sözleşmedir.

Ayrıca; Barter Sözleşmesi sözleşmeye konu edimin yerine gelmesi veya sözleşmenin süresinin bitmesidir. Ek olarak tarafların ortak isteği gibi olağan fesihle veya haklı nedenle fesih gibi olağanüstü fesih ile sonra ermektedir.

Arz ve Talep Bildirim Formu: Gerek klasik, gerekse havuz barter sistemine arz veya sistemden talep ettikleri mal veya hizmetleri bildirdikleri belgedir.

Barter Çeki: Gerçekleşen barter işlemi sonrasında, alıcı ve satıcı üyeler tarafından ödeme ve tahsilat aracı olarak kullanılan ve bu taraflarca imzalanarak barter işletmesine gönderilen üç nüshadan oluşan kıymetli evraktır.

Müşteri Temsilcisi (Broker) Sözleşmesi: Barter sisteminin üyelerine barter şirketi tarafından atanan ve üyenin sistem içindeki alışverişlerine yardımcı olan kişiyle yapılan sözleşmedir.

Barter Sözleşmesi: Barter sisteminden mal veya hizmet talep eden üye ile barter sistemine mal veya hizmeti arz eden üye arasındaki mal veya hizmet değişimini düzenleyen sözleşmedir. Bu sözleşme barter şirketinin onayı ile geçerli hale gelir.

Ayrıca; Barter Sözleşmesi sözleşmeye konu edimin yerine gelmesi veya sözleşmenin süresinin bitmesidir. Ayrıca; tarafların ortak isteği gibi olağan fesihle haklı nedenle fesih gibi olağanüstü fesih ile sonra ermektedir.

Av. Arb. Yasemin BAL