برای خارجی ها

دفتر خدمات خارجی های BALRIUM  در سال 2012 توسط وکیل Ezgi KUMAŞ  در استانبول تاسیس شده.
طی کل طول پروسه از زمان ارسال درخواست اقامت ترکیه و شهروندی ترکیه تا دریافت کارت شناسایی ترکیه و اجازه اقامت،  تمام مراحل به صورت شخصی و یا درصورت تمایل شما، با صدور وکالت نامه، توسط وکلای مجرب ما انجام و در تمام مراحل از خدمات مشاوره و حمایتی ما بهره مند  خواهید شد.
همچنین تمام مراحل ثبت شرکت اعم از مسئولیت محدود و یا شرکت سهامی، آماده سازی اساسنامه شرکت، تایید دفتر اسناد رسمی، فراهم کردن آدرس ثبتی شرکت ، دفتر مجازی و یا آدرس ثابت، ثبت مالیاتی شرکت، تاییدیه تمام مدارک لازم از دفتر اسناد رسمی توسط وکلای حرفه ای و متخصص و مشاورین مالی ما قابل انجام است.
کلیه امور دفاتر تجاری، بیاننامه های مالیاتی ماهانه و سه ماه و سالانه و کلیه خدمات مشاور مالی رسمی توسط مشاورین مالی حرفه ای و متخصص و حسابدارهای مستقل ما قابل انجام است.

با گروه BALRIUM   طی کل طول پروسه از زمان ارسال درخواست اقامت ترکیه و شهروندی ترکیه تا دریافت کارت شناسایی ترکیه و اجازه اقامت،  تمام مراحل به صورت شخصی و یا درصورت تمایل شما، با صدور وکالت نامه، توسط وکلای مجرب ما انجام و در تمام مراحل از خدمات مشاوره و حمایتی ما بهره مند  خواهید شد.

اقامت ترکیه

با گروه BALRIUM   طی کل طول پروسه از زمان ارسال درخواست اقامت ترکیه و شهروندی ترکیه تا دریافت کارت شناسایی ترکیه و اجازه اقامت،  تمام مراحل به صورت شخصی و یا درصورت تمایل شما، با صدور وکالت نامه، توسط وکلای مجرب ما انجام و در تمام مراحل از خدمات مشاوره و حمایتی ما بهره مند  خواهید شد.

با گروه BALRIUM   طی کل طول پروسه از زمان ارسال درخواست اقامت ترکیه و شهروندی ترکیه تا دریافت کارت شناسایی ترکیه و اجازه اقامت،  تمام مراحل به صورت شخصی و یا درصورت تمایل شما، با صدور وکالت نامه، توسط وکلای مجرب ما انجام و در تمام مراحل از خدمات مشاوره و حمایتی ما بهره مند  خواهید شد.

شهروندی ترکیه

با گروه BALRIUM   طی کل طول پروسه از زمان ارسال درخواست اقامت ترکیه و شهروندی ترکیه تا دریافت کارت شناسایی ترکیه و اجازه اقامت،  تمام مراحل به صورت شخصی و یا درصورت تمایل شما، با صدور وکالت نامه، توسط وکلای مجرب ما انجام و در تمام مراحل از خدمات مشاوره و حمایتی ما بهره مند  خواهید شد.

ادامه مطلب

با گروه BALRIUM   طی کل طول پروسه از زمان ارسال درخواست ثبت شرکت و بازگشایی شعبه ، تا آماده سازی برگه ها، پیگیری، مشاوره و سایر امور،  تمام مراحل به صورت شخصی و یا درصورت تمایل شما، با صدور وکالت نامه، توسط وکلا و مشاورین مالی مجرب ما انجام خواهد شد.

ثبت شرکت در ترکیه

با گروه BALRIUM   طی کل طول پروسه از زمان ارسال درخواست ثبت شرکت و بازگشایی شعبه ، تا آماده سازی برگه ها، پیگیری، مشاوره و سایر امور،  تمام مراحل به صورت شخصی و یا درصورت تمایل شما، با صدور وکالت نامه، توسط وکلا و مشاورین مالی مجرب ما انجام خواهد شد.

ادامه مطلب

ادامه مطلب

ادامه مطلب

ndy

ادامه مطلب