İLKELERİMİZ

 • Kişisel ve mesleki saygınlığımızı etik ilkeler, ahlak kuralları ve yasal düzenlemeler kapsamında korumak.
 • Grubumuzdan hizmet alanların kişilik hakları, ticari ve mesleki saygınlıklarının doğrudan veya dolaylı zarar görmesini önlemek ve olası tehlikelerden korumak.
 • Grubumuzdan hizmet alanların ve karşı tarafın birbirlerinin yasal haklarına saygı göstermesini sağlamak.
 • Her aşamada ve her kademede koruduğumuz ciddiyetimiz ve nezaketimizi, adalet ve hakkaniyetimizi karşılıklı edimlerimize bağlı kalarak korumak.
 • Grubumuzdan hizmet alanlara ve karşı tarafa verdiğimiz bütün sözleri tutmak.
 • Ulusal ve uluslararası hukukun tanıdığı insan hakları ve temel hak ve özgürlükleri yücelterek adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunmak.
 • Uyuşmazlık ve uyuşmazlık çözüm süreçlerini bilimsel yöntemlerle, yüksek teknoloji, teknik destek ve düşünsel eserlerle yönetmek.
 • Grubumuzdan hizmet alanlarla şeffaflık, dürüstlük ve gizlilik esasına dayalı olarak karşılıklı güven ve saygı içinde hizmet ilişkimizi eşit koşullarda sürdürmek.
 • Olası uyuşmazlıkların oluşmasını önleyecek veya mevcut uyuşmazlıkların çözüm süreci yönetimine katkı sağlayacak saha araştırmaları ve akademik çalışmaları yapmak.
 • Uyuşmazlığın en kısa sürede ve en az maliyetle tatmin eden çözümle sonuçlanmasını sağlayacak olasılıkları, yöntemleri önermek, kabul gören yöntemi planlamak ve uygulamak.
 • Bilinçli, yenilikçi ve yaratıcı hizmet üretmek.
 • Üretilen hizmeti etkin, etkili ve hızlı sunmak.
 • Toplam kalite yönetimi ve toplam yetenek yönetiminde istikrarı korumak.
 • Grubumuzdan hizmet alanların her aşama ve kademede aydınlatılmış onamlarını almak ve geri bildirimler yaparak hizmet ilişkisini yönetmek.
 • Hizmet alanların hizmetlerimizden memnuniyetinin takibini elektronik ortamda içsel ve dışsal geri bildirimlerle yapmak.
WhatsApp WhatsApp ile ulaşın!